Huyện Ủy Dầu Tiếng, Đảng Ủy Công an TP.Thủ Dầu Một: Triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI

Cập nhật: 19-09-2014 | 08:29:37

Ngày 18-9, Huyện ủy Dầu Tiếng đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và Hướng dẫn tổ chức và tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã triển khai nội dung của Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”, một số chủ trương về xây dựng Đảng và tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng… Hội nghị cũng đã thảo luận dự thảo kế hoạch của Huyện ủy Dầu Tiếng thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 với mục tiêu phát huy nhân tố con người, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, làm cho văn hóa thấm sâu vào các mặt của đời sống xã hội. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2020 có 100% xã có trung tâm văn hóa, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, văn minh đô thị; 93% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, 90% ấp, khu phố được công nhận văn hóa…

Hội nghị cũng đã triển khai Hướng dẫn tổ chức và tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát hiện, biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

·        *  Cùng ngày, Đảng ủy Công an TP.TDM đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Tại hội nghị, cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị được giới thiệu nội dung nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, với mục tiêu chung là xây dựng nền văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo vệ sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

NG.BÌNH- D.PHÚC- K.CHI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter