Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật: 23-11-2011 | 00:00:00

Tham gia lớp học có 147 học viên là đảng viên dự bị của các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Dầu Tiếng và Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Trong thời gian 5 ngày (từ 21 đến 25-11), các học viên sẽ được học những kiến thức như: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, tý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta; Phát huy sức mạnh toàn dân dân tộc, phát huy dân chủ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp cho đảng viên mới nâng cao hơn nữa nhận thức, bản lĩnh chính trị, vững vàng về tư tưởng để xứng đáng là người đảng viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Sau khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch và được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

HOÀNG TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter