Khi dân biết, dân bàn…

Cập nhật: 28-05-2015 | 08:34:10

 Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân đã được Đảng và Nhà nước quán triệt chỉ đạo thực hiện. Điều này thể hiện rõ qua 17 năm thực hiện Chỉ thị số 30- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở. Tại Bình Dương, những kết quả trong việc thực hiện chỉ thị này cũng cho thấy quyền làm chủ của nhân dân đã được phát huy với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

 Có thể nói, nét nổi bật trong thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh trong những năm qua, đó là việc triển khai được tiến hành sâu rộng, đi vào nền nếp và không ngừng nâng cao chất lượng. Nội dung QCDC ở cơ sở đã tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến đời sống nhân dân. Tính công khai, dân chủ ngày càng được thể hiện rõ, từ đó đã huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân vào sự phát triển địa phương. Nhiều cơ sở Đảng đã tổ chức cho nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; phân công đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú; tham khảo ý kiến nhận xét của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên ở nơi công tác và cư trú trước khi đề bạt, bổ nhiệm.

Qua triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, ý thức tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn có sự đổi mới; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhân dân có chuyển biến tích cực; các hoạt động cụ thể gắn với dân, gần dân, sát dân và tôn trọng nhân dân thể hiện ngày càng rõ hơn, tạo được mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, sự đồng thuận của nhân dân đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo động lực tinh thần mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, việc thực hiện QCDC trong hoạt động của các doanh nghiệp cũng đã có nhiều thay đổi, đề cao được vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên; đồng thời phát huy được trí tuệ tập thể trong việc thảo luận, lấy ý kiến để xây dựng cơ quan; tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đặc biệt, qua thực hiện QCDC, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động tiến hành rà soát, loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, hướng dẫn giúp đỡ công dân về thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân đối với các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính cũng như liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thực hiện QCDC là một quá trình lâu dài và liên tục. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện QCDC thời gian qua đã khẳng định sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là cơ sở để trong thời gian tới cấp ủy Đảng các cấp, chính quyền các địa phương trong tỉnh phát huy hơn nữa nhằm hướng tới một xã hội mà trong đó quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và thể hiện đúng với bản chất ưu việt của Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter