Khi nào thì bị buộc vào cơ sở cai nghiện?

Cập nhật: 09-01-2014 | 00:00:00
 + Đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB, gồm: Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định. Thời hiệu áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB là 3 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản. + Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB: (1) Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB và người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB. (2) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi nhận tiền, tài sản, hạn chế quyền hợp pháp của người bị đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB và người phải thi hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB. (3) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB; hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB; hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. (4) Lợi dụng, bóc lột sức lao động, giao khoán sản phẩm đối với người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB. (5). Yêu cầu hoặc gợi ý người chấp hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB hoặc gia đình họ đóng góp tiền hoặc vật chất khác ngoài các quy định của pháp luật. (6). Kéo dài quá thời hạn áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB trong quyết định của tòa án. + Hoãn, miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB: (1). Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa ĐVCSCNBB được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây: a) Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện; b) Gia đình có khó khăn đặc biệt được chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Gia đình có khó khăn đặc biệt là gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, không có tài sản có giá trị để tạo thu nhập phục vụ sinh hoạt hoặc có bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con bị ốm nặng kéo dài, không có người chăm sóc mà người bị áp dụng biện pháp ĐVCSCNBB là lao động duy nhất của gia đình đó và được chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận. Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành. (2). Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa ĐVCSCNBB được miễn chấp hành quyết định theo một trong các trường hợp sau đây: a) Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện. b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại Khoản 1 điều này mà người đó có tiến bộ rõ rệt trong việc chấp hành pháp luật hoặc lập công hoặc không còn nghiện ma túy; người tiến bộ rõ rệt là người tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào chung của địa phương, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và được chủ tịch UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; người lập công là người dũng cảm cứu người, cứu được tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc của người khác và được UBND cấp xã khen thưởng; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị trong lao động, sản xuất, được cơ quan chức năng từ cấp tỉnh trở lên công nhận; có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc và được tặng giấy khen của công an hoặc UBND cấp huyện trở lên. c) Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15-2-2014. NGUYỄN PHÚC
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter