Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền báo chí

Cập nhật: 20-06-2012 | 00:00:00

Hiện nay, trong điều kiện các phương tiện truyền thông phát triển bùng nổ, sản phẩm sách, báo cũng phát triển rộng rãi, phong phú, việc định hướng, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) đến với các sản phẩm văn hóa - tinh thần lành mạnh, hấp dẫn, đúng định hướng chính trị, không chạy theo các thị hiếu thực dụng, tầm thường là mục tiêu quan trọng luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, động viên CB, CS LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có mặt trên thao trường huấn luyện của các đơn vị sau những giờ giải lao mới thấy hết chức năng của báo chí được phát huy tích cực. Tuy mỗi người có tâm tư tình cảm và suy nghĩ khác nhau, nhưng qua thông tin đa dạng từ báo chí có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành và định hướng chính trị tư tưởng cho từng CB, CS về thành tựu phát triển của đất nước, địa phương, nhiệm vụ QS-QP, hoạt động văn hóa - thể thao và cả những vấn đề bức xúc của xã hội... Đặc biệt, thông qua nhiều điển hình tiêu biểu trên từng lĩnh vực công tác cụ thể đã xây dựng lòng tin, hun đúc thêm tinh thần nhiệt huyết để ra sức học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, để có những đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thị còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, Quân khu 7 và Trung ương thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền đã mang lại nhiều hiệu ứng thiết thực. Đối với chuyên mục quốc phòng toàn dân (QPTD) trên Đài PT-TH được thực hiện đều đặn hàng tuần với thời lượng từ 16 - 18 phút. Trong quá trình thực hiện, nhờ được sự quan tâm của lãnh đạo đài, CB, biên tập và nhân viên kỹ thuật, phát thanh viên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, cơ quan chính trị đã định hướng cụ thể hoạt động tuyên truyền nên chất lượng nội dung và hình thức chương trình ngày càng nâng lên. Song song đó, việc quan tâm đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động này cũng được Bộ CHQS tỉnh bảo đảm khá tốt. Đến nay, ngoài việc được cấp trên trang bị, từ nguồn ngân sách địa phương và quỹ tăng gia sản xuất đã đầu tư hàng trăm triệu đồng mua trang bị 4 máy quay, 3 máy ảnh kỹ thuật số, 3 máy dựng phi tuyến, lưu trữ hình ảnh và nhiều dụng cụ khác phục vụ cho công tác tuyên truyền báo chí... Đây chính là yếu tố quan trọng để đội ngũ CB, nhân viên thực hiện chương trình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả nhiệm vụ QS-QP, xây dựng LLVT trên địa bàn tỉnh vững mạnh.

Cùng với chuyên mục QPTD trên sóng PT-TH tỉnh, chuyên trang báo Bình Dương cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt. Nhờ có sự phối hợp giữa Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Báo Bình Dương, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của CB, phóng viên báo đã phát triển ổn định. Đều đặn vào thứ tư hàng tuần, chuyên trang QPTD luôn được bảo đảm duy trì, với những nội dung ngày được CB, CS LLVT toàn tỉnh quan tâm đón đọc với tình cảm hết sức trân trọng và khen ngợi. Nhiều thông tin thiết thực từ hoạt động của các đơn vị bạn, nhất là đơn vị mình được đăng tải trên trang báo địa phương. Đó không những tạo điều kiện cùng nhau chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, động viên CB, CS LLVT địa phương ra sức học tập, rèn luyện, duy trì nghiêm nề nếp kỹ luật, thi đua hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban CHQS huyện, thị, xã, phường, thị trấn đã có sự phối hợp chặt chẽ cùng Đài Truyền thanh địa phương đẩy mạnh và đạt nhiều hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Có thể khẳng định rằng, hoạt động báo chí và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ QS-QP địa phương ở Bình Dương đã đi vào nề nếp. Chất lượng ngày được nâng lên rõ rệt, nhất là nội dung đa dạng, hình thức phong phú hơn. Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền báo chí vẫn có những hạn chế nhất định, chưa được đầu tư nghiên cứu tìm tòi, mở ra những bước đột phá mới để phản ánh một cách cụ thể nhất các hoạt động QS-QP, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng bạn đọc, xem báo và nghe đài.

 Kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đây là ngày vui có ý nghĩa quan trọng đối với những người phụ trách chuyên trang, chuyên mục QPTD, cũng như những CB, biên tập viên, phóng viên báo - đài nhìn nhận, chia sẻ và rút ra những kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, đồng thời đây còn là dịp để CB, CS LLVT tỉnh, các đối tượng xem báo, nghe đài ghi nhận những đóng góp của báo chí trong hoạt động đời sống hàng ngày.

Đại tá Nguyễn Công Danh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:

Báo chí có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh

 Không những có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, báo chí còn là công cụ góp phần đưa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nhiệm vụ quân đội và nhiệm vụ QS-QP địa phương, cũng như mọi hoạt động của LLVT tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng nền QPTD, khu vực phòng thủ và xây dựng LLVT; đồng thời bảo đảm tốt hơn đời sống văn hóa tinh thần cho CB, CS LLVT địa phương.

Trong thời gian tới, phát huy kết quả đạt được trong hoạt động báo chí và công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục quan tâm tăng cường phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, công khai tiêu chuẩn, chế độ hưởng thụ đời sống văn hóa - tinh thần, nhất là bảo đảm ngân sách cấp phát đầy đủ, kịp thời các đầu báo cho các đầu mối cơ quan, đơn vị, địa phương đúng quy định Thông tư số 24/2009/TT-BQP của Bộ Quốc phòng; Trên cơ sở kế hoạch tuyên truyền và định hướng chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tốt hơn với Báo Bình Dương, Đài PT-TH tỉnh, báo Quân khu 7 và các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ QS-QP làm cho các tầng lớp nhân dân và CB, CS nhận thức sâu sắc về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhiệm vụ của quân đội và của LLVT tỉnh nhà trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tập trung bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực công tác của đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên, nhân viên và báo cáo viên chuyên trách và không chuyên trách; quản lý chặt chẽ đúng quy tắc, đúng pháp luật và quy chế trong hoạt động báo chí; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền báo chí, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và tuyên truyền báo chí, nhất là các chuyên trang báo Bình Dương và chuyên mục QPTD trên sóng PT-TH tỉnh ngày càng tốt hơn, thực sự là công cụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức về xây dựng nền QPTD, xây dựng khu vực phòng thủ và LLVT tỉnh vững mạnh, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình phát triển mới.

THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter