Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020

Không ngừng nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của HĐND

Cập nhật: 15-10-2015 | 07:24:37

Trong những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động. Việc quyết định những vấn đề quan trọng, đáp ứng yêu cầu cơ bản cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; hoạt động giám sát, chất lượng tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp… đã được HĐND tỉnh thực hiện có hiệu quả, thể hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định.   

Đổi mới trong hoạt động

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có nhiều khó khăn, song các cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo đảm quốc phòng - an ninh và các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cùng với sự phối hợp, nỗ lực của toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp… Từ đó, những kết quả đạt được là khá toàn diện, lạm phát được kiềm chế, kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng cao, khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tiềm lực và khả năng cạnh tranh thương hiệu của tỉnh được cải thiện rõ rệt, Bình Dương đang thuộc nhóm tỉnh dẫn đầu, thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 16,
HĐND tỉnh khóa VIII. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Những thành tựu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ qua là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó có sự đóng góp quan trọng của HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới và nâng cao năng lực thực tiễn, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí và tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Với những nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và các vị đại biểu, HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các chương trình hoạt động và giám sát đã đề ra; kịp thời cụ thể hóa và triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy; tiếp tục có nhiều đổi mới, cải thiện thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đúng hướng và ngày càng phát huy rõ hơn vai trò và vị trí của cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà. HĐND tỉnh đã thực hiện thành công các kỳ họp thường lệ và bất thường để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề quan trọng theo yêu cầu phát triển KT-XH của tỉnh hàng năm. Hoạt động giám sát tiếp tục được đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả rõ rệt và được cử tri đánh giá cao.

Tăng cường giám sát

HĐND các cấp trong tỉnh ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, nhất là việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong những năm qua, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức hàng chục đợt khảo sát, giám sát và tái giám sát, tập trung vào những vấn đề lớn, các chủ trương, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, đến phát triển KT-XH của tỉnh. Phương thức giám sát được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, nắm vững tình hình ở cơ sở, thu thập thông tin, tư liệu, bằng chứng thực tế làm căn cứ cho việc đánh giá, nhận định, từ đó các ý kiến, kết luận, kiến nghị của Đoàn giám sát mang tính toàn diện, sát với tình hình thực tế đang diễn ra, có tính thuyết phục cao. Các kiến nghị giám sát có căn cứ, tính thuyết phục hơn và được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là các kiến nghị từ đợt giám sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bình Dương, giám sát về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, về phát triển đô thị… Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đúng quy định pháp luật, công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. Kết quả thể hiện tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cho thấy đã có sự đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Song song với việc chuẩn bị tốt các kỳ họp, nâng cao chất lượng giám sát, HĐND tỉnh đã chú trọng vào công tác đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Hình thức, nội dung và thời gian được sắp xếp, đổi mới một cách khoa học hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri có thể tham gia nhiều hơn vào các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND. Nhờ có những đổi mới tích cực trong hoạt động tiếp xúc cử tri nên số cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND ngày càng đông hơn, phát biểu nhiều hơn, ý kiến thẳng thắn, thiết thực hơn nhằm góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, phồn vinh.

Đặc biệt, ngoài việc Thường trực HĐND tiếp công dân định kỳ hàng tháng, từ cuối năm 2014, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và giới thiệu cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa phương nơi ứng cử. Hoạt động này đã được các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực tham gia, chủ động tìm hiểu thông tin, nắm bắt tình hình thực tế của địa phương cũng như các quy định của tỉnh trong quá trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp không ngừng được đổi mới. Các kỳ họp tiếp tục thực hiện chất vấn theo nhóm vấn đề, có truyền hình, phát thanh trực tiếp, yêu cầu mỗi đại biểu đặt câu hỏi nêu rõ vấn đề cần chất vấn, không phân tích; người trả lời chất vấn đã trả lời ngắn gọn, trực tiếp, cụ thể vào nội dung của câu hỏi. Tùy theo vấn đề, có thể yêu cầu lãnh đạo các ngành liên quan trực tiếp trả lời chất vấn tại hội trường.

Theo đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, với chức năng và nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới HĐND tỉnh sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh, các nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2011-2015. Chuẩn bị tốt và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND vào cuối năm 2015, đặc biệt là những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định cho kế hoạch 5 năm 2016-2020. 

Thời gian qua, HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đúng quy định pháp luật, công khai, công bằng, dân chủ, khách quan. Kết quả thể hiện tín nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh cho thấy đã có sự đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

 

TRÍ DŨNG - KIẾN GIANG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter