Kinh tế - xã hội năm 2017: Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định

Cập nhật: 02-12-2017 | 09:11:13

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa X (mở rộng) được tổ chức vào hôm qua (1-12), các đại biểu đều thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của UBND tỉnh. Theo đó, trong năm 2017, tỉnh đã thực hiện hoàn thành 29/29 chỉ tiêu chủ yếu trong nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và có sự tăng trưởng ấn tượng...

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, khóa X (mở rộng). Ảnh: XUÂN THI

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của UBND tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại hội nghị cho thấy, trong năm 2017, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 9,15%, GRDP bình quân đầu người đạt 115,9 triệu đồng. Theo đồng chí Trần Thanh Liêm, trong năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng trưởng, tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, phát triển thị trường. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 10,98%, trong đó 23/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng so với cùng kỳ và có 11 nhóm tăng trên 10%.

Trong năm 2017, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; các chỉ số về năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính của địa phương tiếp tục được cải thiện; thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư nước ngoài để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nên số doanh nghiệp, số vốn đầu tư trong nước tăng cao so với năm 2016, vốn đầu tư nước ngoài vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, toàn tỉnh đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,514 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 80% kế hoạch năm; thu hút đầu tư trong nước đạt 42.379 tỷ đồng.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển mạnh do doanh nghiệp, nhà đầu tư tận dụng các cơ hội, khai thác tốt các thị trường và tác động tích cực từ các hiệp định, cam kết trong thương mại Việt Nam đã tham gia ký kết. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,533 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu ước đạt 23,819 tỷ đô la Mỹ, duy trì thặng dư thương mại trên 4,7 tỷ đô la Mỹ… Trong 29 chỉ tiêu chủ yếu có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 18 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 1 chỉ tiêu tuy chưa đạt nhưng vẫn tăng hơn so với năm 2016. Tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ước tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 81.264 tỷ đồng, tăng 11,6%.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong năm 2017, tổng thu ngân sách ước thực hiện 46.500 tỷ đồng, đạt 102% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 101% dự toán HĐND tỉnh, tăng 16% so với cùng kỳ. Hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục phát triển, mở rộng và hoạt động hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 64 tổ chức tín dụng đang hoạt động với 165 phòng giao dịch. Lãi suất cho vay tiếp tục ổn định và giảm, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 164.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ, dư nợ cho vay ước đạt 149.000 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ.

Văn hóa giáo dục được quan tâm

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu rõ, công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề của tỉnh trong năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em, thực hiện bình đẳng giới, phòng chống các tệ nạn xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Ngành giáo dục - đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập; chú trọng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được chú trọng đầu tư theo hướng chuẩn hóa; chủ động sắp xếp, bảo đảm đầy đủ số lượng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là giáo dục mầm non ở những vùng có nhiều khu, cụm công nghiệp.

Về văn hóa, thể thao và du lịch, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và các sự kiện chính trị của địa phương, trọng tâm là kỷ niệm Bình Dương 20 năm phát triển. Tỉnh đã phối hợp tổ chức thành công Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II năm 2017. Các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng.

Tăng trưởng chất lượng và bền vững

Trong năm 2018, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017 và căn cứ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội theo hướng tăng trưởng ổn định, chất lượng và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp; phấn đấu giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 10,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 20,1%; phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9% so với năm 2017; chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị - dịch vụ góp phần hoàn thành mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chú trọng phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 2018, tỉnh phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 52.500 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 17.000 tỷ đồng. Song song đó, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thu thuế; thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, tăng cường thanh, kiểm tra ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sử dụng ngân sách không đúng quy định...

Trong năm 2018, tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của tỉnh dưới 2%, đồng thời tạo việc làm tăng thêm cho 45.500 lao động, tỷ lệ qua đào tạo đạt 76%; huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình đào tạo việc làm, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tiếp tục giảm hộ nghèo và cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu nhập của người lao động...

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter