Kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII: Nhiều nội dung quan trọng được thông qua

Cập nhật: 29-09-2012 | 00:00:00

Hôm qua (28-9), kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua 6 nghị quyết liên quan đến quá trình phát triển của tỉnh nhà, trong đó đáng chú ý là nghị quyết về một số chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn, nghị quyết hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh giai đoạn 2013-2016...

 Hỗ trợ phát triển cây ăn quả đặc sản, một trong những nội dung quan trọng đượcthông qua tại kỳ họp. (Trong ảnh: Đặc sản bưởi Bạch Đằng) Thêm nhiều chính sách hỗ trợ nông nghiệp

Ông Lê Văn Rum, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh cho biết, vùng cây ăn quả truyền thống của tỉnh phân bổ tại 6 xã, phường ven sông Sài Gòn thuộc TX.Thuận An với các loại cây ăn trái như: măng cụt, sầu riêng, bòn bon, mít tố nữ và tại xã Bạch Đằng (ven sông Đồng Nai) với các giống bưởi đường lá cam, ổi, thanh trà… Ở những vùng này, phần lớn là đất phù sa, quanh năm có nước ngọt nên cây ăn quả luôn đạt chất lượng cao. Do vậy, mục tiêu chung của nghị quyết hỗ trợ lần này là nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân giữ và phát triển vườn cây ăn quả theo hướng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến, tạo mảng xanh bảo vệ môi trường kết hợp với du lịch sinh thái.

Theo mục tiêu của nghị quyết này thì đến năm 2015, tập trung giữ và phát triển 660 ha diện tích cây ăn quả đặc sản tại 4 địa phương: An Thạnh, Bình Nhâm, Hưng Định, An Sơn (TX.Thuận An) và 122 ha diện tích cây bưởi đặc sản ở Bạch Đằng (Tân Uyên). Để đạt mục tiêu này, nghị quyết quy định các mức hỗ trợ theo từng hạng mục như hỗ trợ trồng mới, chăm sóc vườn thời kỳ kiến thiết cơ bản như: hỗ trợ 100% cây giống trong năm thứ nhất, hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp. Hỗ trợ thâm canh thời kỳ kinh doanh như: hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra trong nghị quyết này còn quy định mức hỗ trợ mất mùa không có thu hoạch, hỗ trợ vật tư, tập huấn kỹ thuật… Kỳ họp còn thông qua nghị quyết về một số chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn với nhiều chính sách ưu đãi cho ngành nông nghiệp phát triển.

Giữ đất nông nghiệp

Giám đốc Sở TN-MT Phạm Danh cho biết, thời gian qua, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, góp phần tích cực vào việc phát huy tiềm năng, phân bổ khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu về đất để đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển nông thôn của tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất đã tạo sự chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, đô thị và bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên việc xây dựng các khu dân cư phục vụphát triển các khu công nghiệp là cần thiết nhưng tỷ lệ giữa đất khu công nghiệp và đất khu dân cư như thế nào là hợp lý còn thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn.

Theo ông Phạm Danh, nguyên nhân của những hạn chế này xuất phát từ công tác dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực để đưa vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất còn mang tính định hướng, chưa tính toán khoa học, chưa sát thực tế, không bảo đảm tính khả thi nên phải điều chỉnh bổ sung. Trình độ năng lực của cán bộ cơ sở trên lĩnh vực đất đai một số mặt còn hạn chế, việc quản lý, thực hiện từng lúc, từng nơi chưa đúng theo quy hoạch kế hoạch sửdụng đất đã được phê duyệt… Trước những khó khăn này, kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII đã thống nhất thông qua nghị quyết đất dành cho khu công nghiệp là 15.413 ha, cao hơn chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ là 4.460 ha, đất dành cho hạ tầng 23.796 ha, đất lúa là 3.000 ha.

Quan tâm lĩnh vực y tế

Giám đốc Sở Y tế Lục Duy Lạc cho biết, thời gian qua hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu y tế cơ bản mà quy hoạch đề ra đến năm 2010 đều đạt và vượt. Tuy nhiên một số chỉ tiêu chưa được thực hiện như tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân, tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân… Nhiều nội dung mới phát sinh, thay đổi mà quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 chưa đề cập đến hoặc chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Vì thế các đại biểu đã thống nhất các mục tiêu do UBND tỉnh trình hội nghị như: tập trung xây dựng các dự án trọng điểm, bệnh viện điều dưỡng, bệnh viện chuyên khoa nhi, bệnh viện ung bướu, bệnh viện chuyên khoa lao, phổi, nâng cấp bệnh viện đa khoa cấp huyện…

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết về quy định một số dịch vụ khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước. Theo ông Lục Duy Lạc, mức thu khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã lạc hậu và rất thấp so với giá cả hiện nay nên không đủ bù đắp những chi tiêu. Trong khi ngân sách Nhà nước cấp theo giường bệnh chỉ trả một phần tiền lương cho y, bác sĩ, bảo hiểm xã hội và hỗ trợ một phần chi phí điện nước. Thực tế đó gây khó khăn cho các cơ sở y tế trong cân đối kinh phí khám bệnh, chữa bệnh đồng thời cũng không có kinh phí để duy tu bảo dưỡng trang thiết bị cơ sở vật chất xuống thấp và nguồn vốn tái đầu tư lại thiết bị y tế tiên tiến hiện đại. Chính vì vậy HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về vấn đề này.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang: Kỳ họp đã làm việc với tinh thần dân chủ và tích cực được thông qua

Sau một ngày làm việc với tinh thần dân chủ vàtích cực, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa VIII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp bất thường đã đạt được mục đích đề ra là hoàn thành hai nhiệm vụ quan trọng là kiện toàn nhân sự các Ban HĐND tỉnh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng rằng các đồng chí vừa được bầu bổ sung sẽ cùng với các thành viên khác tích cực đóng góp tinh thần, trí tuệ của mình để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND, UBND tỉnh. Thứ hai là xem xét thông qua 6 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực: quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệsức khỏe nhân dân; chính sách phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp kỹ thuật cao gắn với công nghiệp chế biến; hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương; quy định các nhiệm vụ chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường và biểu giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Bình Dương.

Tin tưởng rằng đây sẽ là cơ sở để UBND tỉnh kịp thời điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai; tạo điều kiện, động lực cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; phát triển hệ thống y tế của tỉnh và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Với ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết vừa được ban hành, tôi đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn chỉnh các văn bản có liên quan để chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức thực hiện đồng bộ vàcó hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

H.VĂN - H.NHÂN (ghi)

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter