Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016: Thông qua 7 nghị quyết quan trọng

Cập nhật: 18-04-2015 | 07:33:19

* Ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

* Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được bầu giữ chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

Sáng qua (17-4), HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 15 (bất thường). Tham dự kỳ họp có ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Từ, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố cùng các đại biểu HĐND tỉnh.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp lần này diễn ra trong không khí cả nước đang nô nức chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 -30.4.2015). Đây cũng là thời điểm toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2015, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ông Phạm Văn Cành đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp.

Ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Ảnh: Q.CHIẾN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe UBND tỉnh trình bày các tờ trình và thông qua các nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết về danh mục các dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh; quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn. Theo đó, kỳ họp đã nhất trí với chủ trương đầu tư thực hiện 3 dự án đầu tư công là đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (phường Bình Thắng, TX.Dĩ An), đường Bắc Nam 3 (phường Bình An, TX.Dĩ An), trường THCS Đông Chiêu (phường Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An).

Về danh mục công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015, xác định tổng số dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và có sử dụng đất lúa trong năm 2015, sau khi bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 33/NQ-HĐND8 ngày 10-12-2014 của HĐND tỉnh về danh mục công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 là 357 công trình với diện tích là 2.021,32 ha, giảm 40 công trình với diện tích 118,47 ha. Đối với nguồn thu phí sử dụng đường bộ từ xe mô tô, quy định sau khi trích lại phần kinh phí tổ chức thu cho các xã, phường thị trấn, được nộp toàn bộ vào ngân sách cấp huyện để chi cho UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn theo chương trình nông thôn mới (đối với các xã thực hiện chương trình nông thôn mới) và thực hiện bảo trì công trình đường bộ do cấp xã, cấp huyện quản lý. Riêng nguồn thu từ phí sử dụng đường bộ ô tô do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về sẽ thực hiện công tác chi hoạt động cho Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động, công tác bảo trì hệ thống đường tỉnh và chi các hoạt động của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ và các khoản chi liên quan đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ theo quy định; thay thế Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND8 ngày 9-12-2013 của HĐND tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương; đồng thời bãi bỏ Điểm c Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31-7- 2013 của HĐND tỉnh Bình Dương về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Mai Thị Dung và tiến hành bầu cử đối với chức danh trên. Kết quả, ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trúng cử chức vụ Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và nghiêm túc, kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa VIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh đã trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà Mai Thị Dung đối với hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian qua; tin tưởng các đồng chí vừa trúng cử, trên cương vị công tác mới sẽ sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy năng lực, kinh nghiệm, đoàn kết nỗ lực phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo của HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Với các nghị quyết đã được thông qua, ông Phạm Văn Cành đề nghị Thường trực HĐND và UBND tỉnh sớm hoàn chỉnh các thủ tục về nhân sự đã được bầu bổ sung tại kỳ họp này để trình cấp thẩm quyền phê chuẩn theo quy định; đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành các quyết định liên quan đến chỉ đạo các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết mà kỳ họp đã thông qua. Các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các nghị quyết mà HĐND đã thông qua. Ông Phạm Văn Cành nhấn mạnh: “Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh, thời gian còn lại không nhiều, vì vậy các ngành, các huyện, thị, thành phố, các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết năm 2015 của Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ, thực hiện tốt 10 nhiệm vụ đồng thời cũng là 10 giải pháp mà UBND tỉnh đã đề ra, trước mắt là thực hiện tốt các nội dung, các công việc theo chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, để thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp, các ngành, các tổ chức tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã được giao, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh và cả nước…”.

 Mức chi thù lao cho hòa giải viên hòa giải thành cũng được quy định là 200.000 đồng/vụ việc/tổ hòa giải, hòa giải không thành là 100.000 đồng/ vụ việc/tổ hòa giải; chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải là 100.000 đồng/ tổ hòa giải/tháng; chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên là 70.000 đồng/người/ buổi; chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên là 10.000 đồng/người/buổi; chi hỗ trợ cho hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai xã, phường, thị trấn, hòa giải thành 200.000 đồng/vụ việc/hội đồng; hòa giải không thành là 100.000 đồng/vụ việc/hội đồng.

 

CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter