Làm để dân tin, dân mới theo

Cập nhật: 09-05-2014 | 00:00:00

Những năm qua, công tác dân vận (CTDV) trên địa bàn xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng có nhiều chuyển biến về nhận thức từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phá t triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW ngày 3-6-2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”, cán bộ, đảng viên, công chức trong xã đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác dân vận trong tình hình mới. Điều đó được thể hiện cụ thể trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng đều vì mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Điển hình như trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

  Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết trong dân để phát triển địa phương được Đảng ủy xã Thanh An nỗ lực thực hiện. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xã Thanh An vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm hành chính xã

Đảng ủy xã đã tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của người dân. Đặc biệt, Đảng ủy xã luôn quan tâm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng bộ và chính quyền, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Cụ thể trong năm 2013, xã đã làm mới 2 tuyến đường giao thông nội đồng, tổng chiều dài gần 1,7km; láng nhựa 2 tuyến giao thông nông thôn dài 4km ở 2 ấp Cỏ Trách và Cần Giăng; vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo hàng năm 30 triệu đồng, đạt chỉ tiêu huyện giao; vận động các ấp xây dựng cổng chào...

Để CTDV ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ủy xã Thanh An thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức để nhắc nhở mỗi người làm tròn trách nhiệm là công bộc của dân, nói đi đôi với làm để người dân tin tưởng, làm theo. Hàng năm, xã đều phát động phong trào “Dân vận khéo”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”. Các ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ để giải quyết những bức xúc phát sinh trong người dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như việc làm, nhà ở, bồi thường giải tỏa, thu hồi đất đai, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường... Còn trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã thực hiện nhất quán, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Việc cải thiện và nâng cao đời sống tinh thần của người dân cũng được Đảng ủy xã chú trọng. Xã đã nâng cấp và mở rộng 7 văn phòng ấp thành nhà văn hóa ấp; xây dựng trường Mầm non Thanh An, Trung tâm văn hóa, sân vận động... Bên cạnh đó, Đảng ủy xã bảo đảm việc phân công lãnh đạo phụ trách CTDV và xây dựng quy chế phối hợp thực hiện CTDV, công tác thực hiện quy chế dân chủ; làm tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến đời sống của người dân. Kết quả công tác hòa giải năm 2013 cho thấy số đơn giải quyết thành đạt ở mức cao; cụ thể trong số 83 đơn, xã đã hòa giải thành 68 đơn, đạt 81,92%.

Phát huy những thành quả đạt được, trong thời gian tới, xã Thanh An sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới bằng các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; chủ động thực hiện các giải pháp hiệu quả trong việc tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước... Đặc biệt là xã giữ vững 19/19 tiêu chí về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được.

 

 NGỌC BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter