Lấy dân làm gốc

Cập nhật: 15-12-2018 | 10:08:26

Hôm qua (14-12), Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh dự Hội nghị trực tuyến thông tin thời sự và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực mới và quan trọng cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề từng năm đã trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể, cá nhân; từ đó, đã xuất hiện những cá nhân điển hình, mô hình hay, cách làm tốt ở nhiều địa phương, đơn vị. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt việc thực hiện chỉ thị để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thời xác định đây là công việc thường xuyên, quan trọng của các tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2019, nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong tỉnh là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tăng cường ý thức trách nhiệm, đề cao vai trò, tinh thần phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân… Nên lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với mọi hoạt động của các lĩnh vực trong đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tinh thần đoàn kết nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác an sinh xã hội của tỉnh, của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị…

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter