Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương (1975-2010): Công trình khoa học giáo dục truyền thống cách mạng

Cập nhật: 07-01-2012 | 00:00:00

 

Thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 28-8-2002 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2003), Tỉnh ủy Bình Dương đã phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1930-1975. Cuốn sách này viết về sự ra đời và quá trình phát triển của Đảng bộ tỉnh. Trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, các tổ chức Đảng ở Bình Dương vẫn luôn tồn tại giữa lòng dân, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong hai cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược của dân tộc Việt Nam. Những thành quả đó là kết tinh của bao mồ hôi, nước mắt và máu xương của các thế hệ đồng bào, đồng chí và đã trở thành truyền thống bất khuất, là tài sản vô giá của Bình Dương.

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng như Chỉ thị 15 ngày 28-8-2002 của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Là làm cho mọi cán bộ, đảng viên và toàn dân hiểu về Đảng, là giáo dục về Đảng; là tổng kết thực tiễn lịch sử làm rõ lý luận về con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, làm rõ bài học và lý luận về xây dựng Đảng; là góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng hiện nay”. Trân trọng, tự hào về quá khứ vẻ vang, Đảng bộ và nhân dân Bình Dương càng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, những di sản tinh thần vô giá mà các thế hệ cha anh đã để lại.

Tiếp nối cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1930-1975, sau một thời gian sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn dự thảo, tổ chức nhiều cuộc lấy ý kiến các nhân chứng lịch sử và chỉnh lý, công trình lịch sử Đảng bộ tỉnh thời kỳ 1975-2010 đã hoàn thành, gồm 7 chương với 692 trang và được Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức phát hành vào dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là cuốn sách viết về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà trong 35 năm qua.

Việc biên soạn và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010 nhằm hệ thống, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển của Bình Dương từ 1975-2010.

Suốt chặng đường 35 năm đó, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương thời kỳ 1975-2010 chia ra các giai đoạn lịch sử ứng với những nhiệm vụ quan trọng trong từng giai đoạn lịch sử nhất định, cụ thể là: Giai đoạn từ 1975-1980 là giai đoạn Đảng bộ tỉnh ổn định tình hình sau chiến tranh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. Giai đoạn từ 1980-1985 là giai đoạn Đảng bộ tỉnh lãnh đạo quân và dân vượt qua khó khăn thử thách, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh. Giai đoạn từ 1986-1990 là giai đoạn Sông Bé - Bình Dương bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng. Giai đoạn 1990-1996 là giai đoạn Sông Bé - Bình Dương vững bước trên đường đổi mới, bước đầu mở cửa và hội nhập. Giai đoạn 1997-2001 là giai đoạn Bình Dương được tái lập; tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 2001-2005 là giai đoạn tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội toàn diện theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giai đoạn 2005-2010 là giai đoạn tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và bền vững. (Còn tiếp)

V.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter