Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa VIII

Cập nhật: 21-07-2012 | 00:00:00

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri từ ngày 23-7-2012 đến ngày 31-7-2012, cụ thể như sau:

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử thị xã Thủ Dầu Một

STT

Thời gian

Địa điểm (xã, phường)

ĐB.HĐND tỉnh

1

Sáng

Ngày 23-7-2012

7 giờ 30

Phường Phú Hòa

- Ông Nguyễn Thành Tài

2

Chiều

Ngày 23-7-2012

13 giờ 30

Phường Hiệp An

- Ông Phạm Văn Minh

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

3

Sáng

Ngày 24-7-2012

7 giờ 30

Phường Chánh Nghĩa

- Ông Vũ Minh Sang

- Ông Võ Đông Điền

Phường Phú Thọ

- Ông Nguyễn Thành Tài

 

Phường Phú Tân

 

- Ông Hồ Văn Mái

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn

4

Chiều

Ngày 24-7-2012

13 giờ 30

Phường Phú Cường

- Ông Nguyễn Thành Tài

- Ông Võ Đông Điền

Xã Tương Bình Hiệp

- Ông Phạm Văn Cành

- Ông Phạm Văn Minh

5

Sáng

Ngày 26-7-2012

7 giờ 30

Phường Hiệp Thành

-  Phạm Văn Minh

-  Hồ Văn Mái

Xã Chánh Mỹ

-  Phạm Văn Cành

-  Nguyễn Ngọc Sơn

6

Sáng

Ngày 27-7-2012

7 giờ 30

Phường Hòa Phú

-  Phạm Văn Cành

-  Nguyễn Ngọc Sơn

Phường Phú Lợi

- Vũ Minh Sang

-  Võ Đông Điền

7

Chiều

Ngày 27-7-2012

13 giờ 30

Xã Tân An

-  Hồ Văn Mái

-  Phạm Văn Cành

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử huyện Phú Giáo

STT

Thời gian

Địa điểm

ĐB.HĐND tỉnh

1

Sáng

Ngày 23-7-2012

7 giờ 30

UBND thị trấn Phước Vĩnh

- Ông Trần Bình Sơn

- Ông Nguyễn Văn Vẹn

- Ông Nguyễn Thanh Trung

UBND xã Phước Hòa

- Bà Trần Thị Kim Vân

- Linh mục Nguyễn Văn Riễn

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử huyện Dầu Tiếng

STT

Thời gian

Địa điểm

ĐB.HĐND tỉnh

1

Chiều

Ngày 23-7-2012

13 giờ 30

Hội trường UBND thị trấn Dầu Tiếng

- Ông Nguyễn Quốc Cường

- Ông Trần Thanh Liêm

Nhà văn hóa xã Long Hòa

- Bà Nguyễn Thị Minh Tấn

Nhà Văn hóa xã Minh Hòa

- Ông Nguyễn Tiến Đức

2

Chiều

Ngày 24-7-2012

13 giờ 30

Nhà Văn hóa xã Định An

- Bà Nguyễn Thị Minh Tấn

Nhà Văn hóa xã Thanh Tuyền

- Ông Nguyễn Quốc Cường

- Ông Trần Thanh Liêm

Hội trường Nông trường Cao su An Lập

- Ông Võ Thành Đức

3

Chiều

Ngày 25-7-2012

13 giờ 30

Hội trường UBND xã Định Hiệp

- Ông Nguyễn Quốc Cường

- Ông Trần Thanh Liêm

Nhà văn hóa xã Long Tân

- Bà Nguyễn Thị Minh Tấn

Hội trường UBND xã Định Thành

- Ông Nguyễn Tiến Đức

4

Chiều

Ngày 26-7-2012

13 giờ 30

Nhà văn hóa xã Thanh An

- Ông Võ Thành Đức

Hội trường UBND xã Minh Thạnh

- Ông Nguyễn Tiến Đức

Hội trường UBND xã Minh Tân

- Bà Nguyễn Thị Minh Tấn

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử huyện Bến Cát

STT

Thời gian

Địa điểm (xã, thị trấn)

ĐB.HĐND tỉnh

1

Sáng

Ngày 24-7-2012

7 giờ 30

Thị trấn Mỹ Phước

- Ông Nguyễn Hoàng Châu

- Bà Nguyễn Phạm Duy Trang

Xã An Điền

- Ông Nguyễn Hoàng Vinh

- Ông Võ Văn Đức

- Bà Nguyễn Minh Thủy

2

Chiều

Ngày 24-7-2012

13 giờ 30

 2 xã Hưng Hòa, Tân Hưng (tại Hưng Hòa)

- Ông Nguyễn Hoàng Châu

- Bà Nguyễn Phạm Duy Trang

Xã Lai Uyên

- Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Ông Ngô Hoàng Luân

Xã Thới Hòa

- Ông Nguyễn Hoàng Vinh

- Ông Võ Văn Đức

- Bà Nguyễn Minh Thủy

3

Sáng

Ngày 25-7-2012

7 giờ 30

Xã Phú An

- Ông Nguyễn Hoàng Vinh

- Ông Võ Văn Đức

- Bà Nguyễn Minh Thủy

Xã Lai Hưng

- Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Ông Ngô Hoàng Luân

Xã Tân Định

- Ông Nguyễn Văn Hoàng

- Bà Dương Ngọc Vân

4

Chiều

Ngày 25-7-2012

13 giờ 30

Xã An Tây

- Ông Nguyễn Hoàng Vinh

- Ông Võ Văn Đức

- Bà Nguyễn Minh Thủy

2 xã Cây Trường, Trừ Văn Thố (tại xã Cây Trường)

- Ông Nguyễn Văn Hiền Phúc

- Ông Ngô Hoàng Luân

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử thị xã Dĩ An

STT

Thời gian

Địa điểm

ĐB.HĐND tỉnh

1

Sáng

Ngày 24-7-2012

7 giờ 30

Hội trường UBND phường An Bình

- Bà Nguyễn Ngọc Hằng

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

- Bà Trần Thị Liên

- Ông Nguyễn Trường Giang

2

Chiều

Ngày 24-7-2012

13 giờ 30

Hội trường UBND phường Tân Bình

(cử tri phường Tân Bình và Tân Đông Hiệp)

- Ông Võ Văn Minh

- Ông Trịnh Đức Tài

- Bà Nguyễn Bích Thuận

- Ông Trần Văn Tân

3

Sáng

Ngày 26-7-2012

7 giờ 30

Hội trường UBND phường Đông Hòa

- Bà Nguyễn Ngọc Hằng

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa

- Bà Trần Thị Liên

- Ông Nguyễn Trường Giang

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử huyện Tân Uyên

STT

Thời gian

Địa điểm (xã, TT)

ĐB.HĐND tỉnh

 

Sáng

Ngày 24-7-2012

7 giờ 30

Xã Thường Tân

(cử tri Thường Tân, Tân Mỹ, Lạc An)

- Bà Mai Thị Dung

- Ông Nguyễn Ngọc Văn

1

Sáng

Ngày 25-7-2012

7 giờ 30

Xã Bạch Đằng

(cử tri Uyên Hưng, Bạch Đằng)

- Ông Huỳnh Thành Long

- Ông Mai Văn Chánh

Thị trấn Tân Phước Khánh

- Ông Trần Văn Nam

- Ông Nguyễn Văn Dũng

- Ông Huỳnh Đình Trí

2

Chiều

Ngày 25-7-2012

13 giờ 30

Xã Tân Định

(cử tri Tân Định, Hiếu Liêm)

- Bà Mai Thị Dung

- Ông Nguyễn Ngọc Văn

3

Sáng

Ngày 26-7-2012

7 giờ 30

Xã Tân Vĩnh Hiệp

(cử tri Tân Vĩnh Hiệp, Phú Chánh)

- Ông Trần Văn Nam

- Ông Nguyễn Văn Dũng

- Ông Huỳnh Đình Trí

Khánh Bình

(cử tri Khánh Bình, Thạnh Phước)

- Ông Nguyễn Xuân Ngàn

- Bà Huỳnh Thị Hồng Thu

4

Chiều

Ngày 26-7-2012

13 giờ 30

Xã Tân Thành

(cử tri Tân Thành, Tân Lập, Hội Nghĩa, Đất Cuốc)

- Ông Huỳnh Thành Long

- Ông Mai Văn Chánh

5

Sáng

Ngày 27-7-2012

7 giờ 30

Thị trấn Thái Hòa

(cử tri Thái Hoà, Thạnh Hội)

- Ông Nguyễn Xuân Ngàn

- Bà Huỳnh Thị Hồng Thu

* Tổ đại biểu đơn vị bầu cử thị xã Thuận An

STT

Thời gian

Địa điểm (xã, phường)

ĐB.HĐND tỉnh

1

Sáng

Ngày 30-7-2012

7 giờ 30

Xã An Sơn

- Ông Lê Thanh Cung

- Ông Đỗ Thành Tâm

- Bà Nguyễn Hồng Sáng

- Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng

Phường Bình Chuẩn

- Ông Lê Văn Đàn

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Ông Nguyễn Văn Lộc

- Bà Lê Thị Kim Phường

2

Chiều

Ngày 30-7-2012

13 giờ 30

Hưng Định

- Ông Lê Thanh Cung

- Ông Đỗ Thành Tâm

- Bà Nguyễn Hồng Sáng

- Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng

Phường Thuận Giao

- Ông Lê Văn Đàn

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Ông Nguyễn Văn Lộc

- Bà Lê Thị Kim Phường

3

Sáng

Ngày 31-7-2012

7 giờ 30

Bình Nhâm

- Ông Lê Thanh Cung

- Ông Đỗ Thành Tâm

- Bà Nguyễn Hồng Sáng

- Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng

Phường An Thạnh

- Ông Lê Văn Đàn

- Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh

- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh

- Ông Nguyễn Văn Lộc

- Bà Lê Thị Kim Phường

BDO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter