Lực lượng vũ trang tỉnh: Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật nề nếp, chính quy, an toàn

Cập nhật: 08-10-2014 | 08:28:45

Thời gian qua để sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra và phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) đã được cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ra sức thi đua thực hiện với phương châm “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, theo các chỉ tiêu cuộc vận động 50 của Bộ Quốc phòng.

 

Đoàn cán bộ, Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo quản vũ khí tại Kho A, Phòng Kỹ thuật

 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động 50 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cuộc vận động 50 là sự phát triển từ phong trào thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy: “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, “Vũ khí là mồ hôi của đồng bào, là xương máu của bộ đội; vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”. Chỉ thị 216 ngày 4-3-1995 và Chỉ thị 50 ngày 10-1-1998 của Bộ Quốc phòng được triển khai sâu rộng trong đời sống bộ đội đã tạo điều kiện, động lực động viên khích lệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, ra sức thi đua với tinh thần chủ động sáng tạo để hoàn thành việc xây dựng, quản lý bảo đảm VKTBKT nề nếp, chính quy, an toàn tiết kiệm, phục vụ cho mọi hoạt động huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai địch họa, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn từ 2010-2014.

Nhìn lại thực trạng, VKTBKT được biên chế của LLVT tỉnh, có rất nhiều chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm trong chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và do ảnh hưởng từ môi trường nên nhanh xuống cấp; khả năng bảo đảm vật tư kỹ thuật ngày càng khó khăn, thiếu đồng bộ, hạn chế về tính năng tác dụng. Mặc dù đã được cấp ủy, chỉ huy, cụ thể là cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều song vẫn thiếu đồng bộ. Sự xuống cấp tự nhiên theo thời gian của VKTBKT mỗi năm rất lớn, nhất là đạn dược, một số loại vật tư phụ tùng chất lượng thấp, nhanh xuống cấp, giá cả thị trường biến động cao. Trong khi đó, vật tư, kinh phí, xăng dầu hàng năm có tăng, nhưng chưa đủ đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ thực tế này, thông qua cuộc vận động 50, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã giao cơ quan kỹ thuật, cơ quan thường trực thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo 50 ở các cấp và ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện thống nhất đồng bộ trong toàn LLVT tỉnh. Song song đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật gắn với phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động lớn ở đơn vị; xây dựng đơn vị điểm về công tác bảo đảm kỹ thuật; nghiêm túc tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm với nội dung tập trung vào tìm hiểu nguyên nhân hạn chế, tìm ra biện pháp và đề xuất khắc phục để phúc tra, làm bài học chung cho toàn ngành kỹ thuật.

Bảo đảm VKTBKT

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với sự quan tâm đầy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong đầu tư kinh phí, 100% kho vũ khí đạn dược, nhà xe, nhà xưởng của LLVT tỉnh hiện được đầu tư xây dựng kiên cố, thống nhất theo tiêu chuẩn. Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hợp lý; đồng thời quan tâm thực hiện đúng các yêu cầu về phòng chống sét, cháy nổ và bảo vệ an toàn… Tất cả đã góp phần đồng bộ hóa, nâng cao hệ số chất lượng, an toàn các loại VKTBKT; bảo đảm phục vụ đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Song song đó, với tinh thần sáng tạo, nhiều sáng kiến, cải tiến hữu ích được cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành kỹ thuật thực hiện đã góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm công lao động, giảm tiêu hao vật tư, phụ tùng của các loại VKTBKT…, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Trong cuộc vận động 50, LLVT tỉnh đã thực hiện khá tốt 4 nội dung, mục tiêu là quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn, thực hành tiết kiệm và an toàn giao thông; tuân thủ đạt hệ số kỹ thuật KT = 1. Kho A, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh, một đơn vị quản lý lượng vũ khi đạn dược lớn đã đẩy mạnh thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy, thực hiện quản lý, niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT một cách nghiêm ngặt, đúng quy trình và tiêu chuẩn theo quy định… Không những bảo đảm VKTBKT tại các đơn vị bộ đội thường trực, tất cả các huyện, thị, thành phố đến các xã, phường, thị trấn đã được đầu tư kinh phí xây dựng, mua sắm đồng bộ kho vũ khí đạn dược và tủ súng, thực hiện chặt chẽ công tác quản lý, sử dụng. Bảo đảm an toàn giao thông cũng là một chỉ tiêu được thực hiện đạt hiệu quả. Thông qua nhiều biện pháp tích cực, nhất là tăng cường công tác quản lý bộ đội và phương tiện, LLVT tỉnh còn chú trọng đồng bộ hóa, sửa chữa các phương tiện tham gia giao thông, nâng cao hệ số kỹ thuật cho xe, máy, tàu, thuyền sử dụng thường xuyên, làm nhiệm vụ SSCĐ; thực hiện triệt để các văn bản pháp luật về an toàn giao thông, chỉ lệnh huấn luyện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Kết quả từ việc thực hiện cuộc vận động 50 của LLVT tỉnh đã khẳng định một bước phát triển mới về chính quy, vững mạnh, công tác kỹ thuật thực hiện đúng phương hướng, mục tiêu, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm VKTBKT phục vụ cho LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

 ĐẠI TÁ NGUYỄN CÔNG DANH, CHÍNH ỦY BỘ CHQS TỈNH: Bảo đảm VKTBKT là nâng cao chất lượng tổng hợp

Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương ngày 29-11-2007 về lãnh đạo công tác kỹ thuật theo tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2010-2014 đã tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng trong bảo đảm VKTBKT cho cán bộ, chiến sĩ toàn Đảng bộ, LLVT tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động sát thực để lãnh đạo toàn diện công tác kỹ thuật và nội dung cuộc vận động 50; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo 50, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện gắn với phong trào thi đua quyết thắng thông qua mục tiêu, chỉ tiêu sát thực. Đây cũng là cơ sở cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ toàn LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện đảm bảo VKTBKT phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống thiên tai, địch họa và các nhiệm vụ khác trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng, sửa chữa hoàn thiện hệ thống nhà kho, nhà xưởng theo quy định và mua sắm mới phương tiện ô tô các loại, đã tạo thêm thuận lợi cho LLVT địa phương thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa có hiệu quả các loại VKTBKT an toàn tiết kiệm, đúng quy định, đạt các chỉ tiêu của cuộc vận động đề ra, bảo đảm chất lượng và khả năng SSCĐ trong mọi tình huống, kịp thời cùng các lực lượng phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter