Lực lượng vũ trang tỉnh: Nhiều thành tích sau một năm nỗ lực, phấn đấu

Cập nhật: 31-12-2013 | 00:00:00

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ CHQS tỉnh nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 vừa qua

Đưa phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu

Một nhân tố tích cực để LLVT tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao chính là việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong LLVT tỉnh đi vào chiều sâu đạt hiệu quả. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, liên tục, có chiều sâu và đạt hiệu quả trong phong trào TĐQT.

Bên cạnh bám sát nội dung, tinh thần chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa vào thực tiễn nhiệm vụ địa phương, Hội đồng, Ban, Tổ Thi đua - Khen thưởng và các quy chế hoạt động được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp; kết hợp tốt giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, gắn với phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết quả tiêu biểu là Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng và có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương cho cán bộ, nhân dân và LLVT tỉnh. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) được Hội đồng giáo dục QP- AN tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua việc đổi mới về nội dung, hình thức và mở rộng đến nhiều đối tượng là thanh niên, công nhân, tăng ni, phật tử… Đặc biệt, với sự chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị, LLVT tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng. Trong số 1.700 thanh niên nhập ngũ có 4,7% là đảng viên; hơn 19% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; sức khỏe loại 1, loại 2 cũng tăng cao hơn năm 2012.

Chấp hành Chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 7, trong thực hành LLVT tỉnh luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên. Công tác rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy ngày càng tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động và hệ thống doanh trại từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện tại các đơn vị thường trực thông qua đổi mới nội dung, hình thức, cũng như đưa các trang bị, vũ khí mới và các loại vũ khí truyền thống vào huấn luyện đã nâng cao một bước khả năng hiệp đồng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó cũng bảo đảm tăng cường công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật có hiệu quả, bảo đảm độ an toàn cao và an toàn giao thông.

Phối hợp giữ gìn an ninh trật tự

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo tinh thần Chỉ thị 16 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy về phối hợp chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong LLVT tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong LLVT tỉnh đạt 22,18%, riêng trong lực lượng dân quân đạt 16,02%; 100% xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự.

Các chính sách xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo cũng được LLVT tỉnh thực hiện nghiêm túc, tích cực, đóng góp đáng kể vào phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu kết nghĩa cũng được triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong năm 2013, LLVT tỉnh đã phối hợp và trực tiếp tổ chức chức hơn 27.900 cuộc, có hơn 120.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện 1.118 vụ với 1.190 đối tượng phạm pháp giao cho cơ quan chức năng xử lý, thu hồi tài sản hàng tỷ đồng trả lại cho nhân dân.

Một điển hình tiêu biểu của LLVT tỉnh là thực hiện mô hình tổ chức chốt trung đội dân quân thường trực, hoạt động giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp. Được thí điểm từ tháng 8-2011 tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore I (TX.Thuận An), đến nay mô hình này được nhân rộng thêm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 (TX.Dĩ An); Khu công nghiệp Mỹ Phước (Bến Cát) và Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Mô hình có tính sáng tạo, tính tiên phong này thực hiện trên địa bàn Quân khu 7 và cả nước góp phần quan trọng vào bảo đảm ANTT trên địa bàn. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực trong chỉ đạo, thực hiện của cơ quan quân sự tỉnh, huyện, thị, thành phố, cũng như qua nhiều lần về kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng, mô hình này đã hoạt động có nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại các khu công nghiệp bảo đảm giữ vững địa bàn, góp phần tạo niềm tin và thuận lợi trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Năm 2013, các hoạt động tăng gia sản xuất cũng được LLVT tỉnh đẩy mạnh thực hiện và đạt hiệu quả, tạo ra nguồn thu cơ bản để cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Nguồn thu từ hoạt động tăng gia sản xuất đã đưa vào bữa ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ từ 3.000 đồng - 14.000 đồng/ người/ngày. Việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũkhítrang bịkỹthuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm vàan toàn giao thông”; phong trào sáng kiến cải tiến kỹthuật vào bảo quản, sửa chữa đã nâng cao trình độlàm chủvũkhítrang bịkỹthuật hiện có. Các biện pháp phòng, chống cháy nổ; thực hiện nghiêm điều lệ, chếđộquy định vềcông tác kỹthuật, duy trì nghiêm các chế độ quản lý, bảo quản sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, xe máy đã bảo đảm phục vụ cho mọi hoạt động của LLVT tỉnh luôn an toàn tuyệt đối.

Với tinh thần thi đua quyết thắng, năm 2013, trong LLVT tỉnh có hơn 500 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, LLVT tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào TĐQT năm 2013.

 Đại tá Nguyễn Công Danh, Chính Ủy Bộ CHQS tỉnh: Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Năm 2014, trước những diễn biến tình hình cho thấy, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh bên cạnh nhiều thuận lợi cơ bản cũng có những khó khăn và thách thức mới. LLVT tỉnh rất cần cósựđoàn kết chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh. Trong năm 2014, cán bộ, chiến sĩ LLVT tiếp tục phát huy cao nhất vai trò, chức năng được giao, làm nòng cốt để tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của năm. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác thi đua - khen thưởng (TĐKT); đẩy mạnh phong trào TĐQT kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các cuộc vận động, phong trào thi đua từng cấp, từng ngành; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, hình thức, đưa công tác TĐKT và phong trào TĐQT đi vào chiều sâu, nề nếp, thực chất, bảo đảm tính vững chắc, đạt chất lượng, hiệu quả cao, nâng cao vềnăng lực và trách nhiệm, vững vàng ý chí tư tưởng để thực hiện hoàn thành nhiệm vụđề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm mới…

 THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter