lực lượng vũ trang tỉnh: Thực hiện có chất lượng cuộc vận động số 50

Cập nhật: 12-04-2017 | 09:22:05

Nhằm bảo đảm phục vụ đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, thời gian qua, hệ thống kho vũ khí đạn dược, nhà xe, nhà xưởng được đầu tư xây dựng kiên cố, thống nhất tiêu chuẩn theo cuộc vận động số 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Bộ Quốc phòng. Nhờ vậy, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa luôn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hợp lý. Các yêu cầu về phòng chống sét, cháy nổ và bảo vệ an toàn cũng được chú trọng…

LLVT tham gia công tác huấn luyện, nêu cao tinh thần sẵn sàng trong mọi tình huống bất ngờ

Làm theo lời dạy của Bác

Công tác bảo đảm kỹ thuật là những yếu tố góp phần đồng bộ hóa, nâng cao hệ số chất lượng, an toàn các loại vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật. Đó là kết quả của cả một quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hết sức chặt chẽ, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động số 50. Cách nay trên 60 năm, vào năm 1951, khi đến thăm các đơn vị quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “...xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân, các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”. Từ đó đến nay, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn hưởng ứng lời dạy ấy để giữ gìn xe, tiết kiệm xăng dầu phục vụ chiến đấu và mọi hoạt động, nhất là đội ngũ lái thợ luôn coi xe, xăng là mồ hôi nước mắt của nhân dân, “yêu xe như con, quý xăng như máu”. Phát huy phong trào thi đua “Sử dụng xe an toàn” theo lời dạy của Bác Hồ, thời gian qua Quân đội nhân dân Việt Nam luôn hưởng ứng tích cực và thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu cuộc vận động số 50. Qua đó, đã chủ động sửa chữa, bảo quản, tiết kiệm để vận chuyển an toàn, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ cho chiến đấu giành thắng lợi hoàn toàn.

Thực hiện theo lời dạy ấy của Bác, các thế hệ LLVT tỉnh trước đây và hiện nay luôn nhận thức sâu sắc rằng: tình hình kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, chỉ tiêu biên chế, việc phân bổ nhiên liệu và vũ khí, trang bị kỹ thuật cho LLVT còn khiêm tốn, những loại vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện có đa số đều có tuổi thọ cao, thiếu sự thống nhất đồng bộ, chất lượng hạn chế, do đó, yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh công tác quản lý, khai thác có hiệu quả. Việc này, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung để nghiên cứu cải tiến các loại vũ khí trang bị kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng phục vụ cho mọi hoạt động của LLVT, trọng yếu là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và hoạt động.

Từ thực tiễn đó, để bảo đảm cho mọi hoạt động của LLVT được nhanh, chính xác và hiệu quả, cùng với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, sát yêu cầu thực tiễn và đạt nhiều hiệu quả tích cực. Đối với công tác quản lý, sử dụng, phải đáp ứng đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thực trạng vũ khí và trang bị phương tiện kỹ thuật được biên chế của LLVT tỉnh cho thấy có rất nhiều chủng loại, phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm trong chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và được dồn dịch từ nhiều chiến trường, nên nhanh xuống cấp; khả năng bảo đảm vật tư kỹ thuật ngày càng khó khăn, thiếu đồng bộ nên hạn chế về tính năng tác dụng của từng chủng loại. Mặc dù đã được cấp ủy, chỉ huy, cụ thể là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành kỹ thuật đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều song vẫn thiếu đồng bộ, dễ phát sinh hư hỏng. Sự xuống cấp tự nhiên theo thời gian của vũ khí, trang bị kỹ thuật mỗi năm rất lớn, nhất là đạn dược, một số loại vật tư phụ tùng không đồng bộ, chất lượng thấp, nhanh xuống cấp, giá cả thị trường biến động cao, trong khi đó, vật tư, kinh phí, xăng dầu hàng năm có tăng nhưng chưa đủ đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ.

Quyết tâm thực hiện cuộc vận động

Để tháo gỡ những khó khăn nêu trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã giao cho Đảng ủy, Ban chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị kiện toàn Ban chỉ đạo 50 ở các cấp, đồng thời ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện thống nhất đồng bộ trong toàn LLVT tỉnh. Thực hiện theo chỉ đạo Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, cấp ủy và chỉ huy các cấp đã đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn ở đơn vị. Qua đó, xây dựng đơn vị điểm về công tác bảo đảm kỹ thuật, nghiêm túc tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm với các nội dung tập trung vào tìm hiểu nguyên nhân những mặt còn hạn chế, chưa làm được, tìm ra biện pháp và đề xuất thời gian khắc phục để phúc tra, làm bài học chung cho toàn ngành kỹ thuật. Phải khẳng định rằng việc đưa cuộc vận động số 50 vào thực tế công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh đã từng bước hoàn thiện về cơ chế và nội dung hoạt động, cuộc vận động đã có tác động mạnh mẽ, toàn diện đến hoạt động công tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sửa chữa, niêm cất vũ khí đạn dược đủ tiêu chuẩn, đáp ứng 5 nội dung theo quy định.

Thượng tá Lê Quang Tiền, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết, hiệu quả đạt được thời gian qua, cụ thể trong năm 2016 là ngành kỹ thuật đã bảo đảm cấp phát hàng chục tấn đạn dược, hàng ngàn loại khí tài và nhiều phương tiện kỹ thuật an toàn khác phục vụ cho LLVT tỉnh huấn luyện; tổ chức hàng chục đợt diễn tập, tham gia phòng chống thiên tai và cơ động, di chuyển thực hiện nhiệm vụ các tình huống… Đó chính là kết quả mà cơ quan kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy chức năng tham mưu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong LLVT tỉnh thực hiện tốt 4 nội dung, mục tiêu của cuộc vận động đó là: quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tốt; khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn, thực hành tiết kiệm và an toàn giao thông. Theo đó, phải luôn bảo đảm hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị đối với các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt từ 0,95 đến 1. Thành tích và chỉ tiêu đạt được đang được ngành kỹ thuật đề cao, là mục tiêu phấn đấu trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thượng tá Lê Quang Tiền cho biết thêm, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng năm 2017, ngay từ đầu năm, các mục tiêu, chỉ tiêu và nội dung kế hoạch đã được triển khai sâu rộng đến từng cán bộ, nhân viên ngành kỹ thuật và toàn LLVT tỉnh. Đây là cơ sở nhằm tập trung mọi nguồn lực thực hiện. Yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục hưởng ứng và thi đua đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động số 50 để nâng cao chất lượng công tác “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; phấn đấu xây dựng nề nếp chính quy, vững mạnh, làm chuyển biến mạnh mẽ nhằm bảo đảm chất lượng tốt, đồng bộ, vững chắc trong đó phương tiện xe máy được đổi mới, trang bị thông tin được hiện đại theo hướng số hóa thay thế trang bị thông tin cũ. Hệ thống tổ chức chỉ huy, quản lý ngành kỹ thuật được kiện toàn; đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được xây dựng và phát triển cơ bản theo biên chế, góp phần nâng cao năng lực bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho LLVT tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

THANH LIÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter