Lực lượng vũ trang TX.Dĩ An: Tự giác, thường xuyên học tập, làm theo Bác

Cập nhật: 08-05-2019 | 07:39:14

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nói chung và LLVT TX.Dĩ An nói riêng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được khắc phục, sửa chữa kịp thời; những điển hình tiêu biểu trong bảo đảm an ninh trật tự, trong xây dựng Đảng, thực hiện công tác… xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần để LLVT TX.Dĩ An hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 Đảng ủy, Ban CHQS TX.Dĩ An khen thưởng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

 Tạo sự chuyển biến

Thượng tá Phạm Văn Chiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TX.Dĩ An cho biết, thường xuyên đổi mới cách triển khai thực hiện cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền là mục tiêu mà Đảng ủy, Ban CHQS thị xã tập trung thực hiện ngay từ khi có Chỉ thị 05-CT/TW. Từ đó, đơn vị đã cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Thị ủy, Đảng ủy quân sự tỉnh và hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW cho từng năm. Các chi bộ trực thuộc tập trung đưa việc thực hiện chỉ thị vào đời sống, tạo được sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, việc làm theo Bác diễn ra thường xuyên, hiệu quả.

Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ thị được Đảng ủy, Ban CHQS thị xã thực hiện quyết liệt; năm 2017 đã tập trung kiểm tra về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại các chi, Đảng bộ và từng cán bộ, đảng viên; năm 2018, đẩy mạnh hoạt động giám sát việc thực hiện chỉ thị theo kế hoạch ở từng chi bộ cơ quan và phối hợp giám sát ở chi bộ quân sự các phường. Qua kiểm tra, giám sát đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp ủy, cũng như trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, chức trách nhiệm vụ được giao, có những kiến tạo, sáng tạo, những cách làm hay, mô hình sát thực tế để phục vụ cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) địa phương.

Đảng ủy, Ban CHQS TX.Dĩ An đã phối hợp làm khá tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho LLVT và trong nhân dân về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường và địa phương tổ chức nhiều buổi tuyên truyền khá sôi nổi và hiệu quả. LLVT thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh tuyên truyền khá tốt nội dung các chuyên đề; chỉ đạo Ban CHQS các phường phối hợp tổ chức tuyên truyền trên Đài Truyền thanh địa phương; đồng thời cung cấp thông tin, định hướng cho các cơ quan báo chí nội dung tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong thực hiện chỉ thị của LLVT thị xã. Nhờ đó, nhiều điển hình tiêu biểu được tuyên truyền để nhân rộng, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong LLVT thị xã còn gắn với công tác đổi mới tác phong và cải cách thủ tục hành chính quân sự, tiếp và giải quyết công tác QS-QP; thực thi các chính sách cho các đối tượng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, LLVT thị xã đã tiếp nhận, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giải quyết cho 702 trường hợp chính sách theo các quyết định 14, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 1.862.300.000 đồng. Ngoài ra, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giúp nhân dân được LLVT thị xã đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo và thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Những cách làm hay

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, trong Đảng bộ LLVT TX.Dĩ An đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và chiến sĩ trong việc học tập, làm theo Bác. Kết quả, toàn lực lượng đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như: Ngày văn hóa chính trị và tinh thần; xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trên địa bàn; phối hợp tuyên truyền trong công nhân và người lao động…

Ở cấp cơ sở, bên cạnh những mô hình tiêu biểu như hành quân rèn luyện, kết hợp tuần tra giữ vững an ninh trật tự, lực lượng dân quân phường Tân Đông Hiệp còn là điển hình trong thực hiện các mặt công tác QS-QP địa phương; trong đó phải kế đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân. Ngay từ đầu năm công tác chuẩn bị được Ban CHQS phường tham mưu, thực hiện khá chu đáo, chặt chẽ, bảo đảm huấn luyện đạt chất lượng. Hàng năm, phường đều đạt thứ hạng cao trong hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, bài giảng giáo án huấn luyện.

Theo đồng chí Võ Tiến Danh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Tân Đông Hiệp, từ năm 2016 đến nay, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền qua sự chỉ đạo trách nhiệm, các hoạt động của lực lượng dân quân được tiến hành khá thuận lợi. Cán bộ, chiến sĩ đã thấy rõ trách nhiệm để thi đua thực hiện các tiêu chí đề ra. Việc học tập làm theo Bác trong thực hiện từng nhiệm vụ đã góp phần để địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP được giao; trong đó phải kể đến nhiệm vụ huấn luyện được triển khai thực hiện khá sôi nổi và đạt chất lượng. Công tác huấn luyện được quan tâm thực hiện nghiêm túc, bảo đảm cho lực lượng dân quân nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoạt động giữ gìn an ninh trật tự.

Có thể khẳng định, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong LLVT TX.Dĩ An đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ QS-QP của địa phương từ thị xã đến khu phố có sự chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ QS-QP, giữ vững an toàn địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thượng tá Phạm Văn Chiêm cho biết thêm, trong thời gian tới, LLVT thị xã sẽ tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy trong LLVT TX.Dĩ An cũng chủ động, sáng tạo, kiên quyết, sát sao, cụ thể, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị… xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT thị xã vững mạnh toàn diện; tham mưu thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QS-QP địa phương.

 THANH LIÊM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter