Luôn đổi mới, tạo sự đồng thuận xã hội

Cập nhật: 14-10-2011 | 00:00:00

Phát huy truyền thống công tác dân vận (CTDV) và bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, CTDV của Bình Dương ngày càng làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH) trên địa bàn...

Những thành tích...

Đạt được thành tích này, các cấp ủy Đảng đã xây dựng chương trình hành động để tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong cán bộ, đảng viên, quần chúng cốt cán dưới nhiều hình thức. Trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm, thường xuyên đều quan tâm gắn kết với CTDV. Quá trình triển khai thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc sơ tổng kết về công tác vận động quần chúng... đã có tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.  Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm (bìa phải) trao giấy chứng nhận cho cán bộ dự lớp tập huấn CTDV

Tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, CTDV của chính quyền các cấp trong tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực quản lý thông qua tính tích cực, chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân tốt. Hầu hết các nhiệm vụ của Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X về CTDV đã được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, trong đó nổi bật là các đề án của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động về tập hợp lực lượng công nhân lao động nhập cư, doanh nhân trẻ, giới nữ...

Đánh giá về CTDV, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Kim Oanh, cho biết những năm qua, CTDV đã góp phần quan trọng bảo đảm cho tiến trình phát triển nhanh, đúng hướng, đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt.

1 mục tiêu, 5 giải pháp

Với mục tiêu: “Lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế CTDV của hệ thống chính trị nhằm vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu do đại hội đề ra; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về CTDV, bảo đảm 100% cơ quan, đơn vị có phân công lãnh đạo phụ trách CTDV; đổi mới hình thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, xây dựng mô hình tập hợp đoàn viên, hội viên phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn, từng lĩnh vực; tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và tăng cường đoàn kết, tập hợp công nhân trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, giới doanh nhân, trí thức, đồng bào có đạo, người gốc Hoa và đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm duy trì tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội từ 80% trở lên; xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt đạt từ 10 - 25%. 

Lực lượng vũ trang phối hợp làm công tác dân vận

Để đạt mục tiêu đó, 5 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng mà Chương trình hành động số 16-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về CTDV đưa ra, đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị và các kết luận của Trung ương về công tác vận động quần chúng; tiếp tục đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào tất cả các lĩnh vực xã hội; tập trung xây dựng và triển khai các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiện toàn Ban Dân vận các cấp và khối dân vận cơ sở và nâng cao đội ngũ làm CTDV...

MỸ LINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter