Luôn là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc

Cập nhật: 17-11-2018 | 10:35:59

Trải qua chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang, Mt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, nhân lên tinh thần yêu nước của mỗi ngưi Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Và trong bối cảnh hiện nay, MTTQ đã và đang tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

MTTQ Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, từ Hội phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của MTTQ Việt Nam, trải qua chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang, đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc. Từ ngày ra đi đến nay, tên gọi các hình thức mt trận có thể khác nhau, song MTTQ đều là mt trận dân tộc thống nhất với sứ mệnh tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, các dân tộc, tôn giáo… phát huy lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng, ý chí đấu tranh, sự hy sinh và cống hiến của mỗi người, góp phần tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Dù qua mỗi thi kỳ, MTTQ Việt Nam luôn trở thành trung tâm của tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam. Cũng từ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, dân tộc ta đã thực hiện thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945; một “Điện Biên Phủ” lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu và đại thắng mùa xuân 1975, thu giang sơn về một mối, Nam - Bắc sum họp một nhà...

Ngày nay, MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức quan trọng của hệ thống chính trị, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, tổ chức tiêu biểu cho toàn dân, gắn đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế, có nhiệm vụ điều phối hoạt động đối ngoại nhân dân đã và đang thể hiện vai trò trong thi kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước. Nhiệm vụ công tác Mt trận trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và nng nề. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi bộ máy tổ chức của MTTQ phải được đổi mới và ngày càng được củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động. MTTQ phải thể hiện được vai trò giám sát và phản biện, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, để luôn là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy được sức mạnh tổng hợp, cùng đồng hành với sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter