Mặt trận các cấp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 18-11-2013 | 00:00:00

Trong 83 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), các đoàn thể nhân dân đã phát huy vai trò quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của nhân dân ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trải qua các thời kỳ cách mạng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam không ngừng lớn mạnh và có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, trở thành một nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

83 năm qua, hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ủy ban MTTQVN các cấp đã không ngừng nâng cao vai trò chủ trì trong phối hợp và thống nhất hành động. Các tổ chức thành viên tiếp tục quan tâm chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần của các đoàn viên, hội viên. Liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức - nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và có sự gắn kết chặt chẽ hơn…

Ở Bình Dương, MTTQVN các cấp tổ chức nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng đem lại kết quảthiết thực; cósự phối hợp chặt chẽvới các cơ quan, tổ chức nên đã từng bước phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức tốt các phong trào thi đua; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo vấn đề an sinh xã hội. MTTQVN các cấp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh không ngừng đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc phát huy vai trò chủ trì các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chú trọng thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Chào mừng 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ban công tác MT ở 585 ấp, khu phố trong toàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đạt yêu cầu chất lượng cả nội dung lẫn hình thức. Đồng thời, MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch mời lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tham dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” năm 2013 tại 26 khu dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ở các địa phương đã góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn và thực hiện tiêu chí nông thôn mới ở các xã, nhất là 5 xã điểm hoàn thành trong năm 2013. Thông qua công tác tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện, MTTQVN các cấp đã huy động được sức mạnh của toàn dân trong việc tham gia xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

Ông Phạm Văn Cành, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, trong năm 2013 và những năm tiếp theo, khối MT và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy Đảng và chính quyền phát động; tổ chức quán triệt và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy. Song song đó, Ủy ban MTTQVN các cấp phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào phòng chống tội phạm, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt…

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter