Mặt trận tổ quốc TX.Dĩ An: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận cấp phường

Cập nhật: 14-09-2013 | 00:00:00

Với mục tiêu hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các phường nhiệm kỳ 2013-2018 vào cuối năm 2013 và cấp thị xã trước tháng 5-2014, đến nay, MTTQVN TX.Dĩ An đã chuẩn bị mọi mặt cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

 

 

Tuyến đường giao thông nông thôn ở phường Tân Bình hoàn thành lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp

Bà Ngô Ngọc Điệp, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TX.Dĩ An cho biết, Đại hội MTTQVN cấp phường tiến tới Đại hội MTTQVN TX.Dĩ An lần thứ IX, Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn thị xã. Thành công của Đại hội MTTQVN các phường sẽ góp phần thực hiện đường lối chiến lược của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố kiện toàn tổ chức Mặt trận ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong hệ thống Mặt trận ở địa phương. “Đại hội MTTQVN các phường phải đánh giá lại kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu về kinh tế - xãhội, quốc phòng - an ninh góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thịxã đãđề ra. Việc xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương, đúng với nghịquyết Đại hội Đảng bộ thị xãđãđề ra, theo đó, mục tiêu then chốt làđòi hỏi MTTQVN các phường phải hướng mạnh vềcơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động”, bà Ngô Ngọc Điệp khẳng định.

Một nhiệm vụ nữa cũng khá quan trọng trong Đại hội MTTQVN các phường là tổ chức hiệp thương, cử ra Ủy ban Mặt trận và cơ quan lãnh đạo của cấp mình, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay các phường đang khẩn trương chuẩn bị khâu tổ chức sao cho chu đáo, trang trọng, phát huy dân chủ, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ và đúng quy định của Điều lệ MTTQVN. Văn kiện tại đại hội được các cơ sở chuẩn bịnghiêm túc, công phu. Chủ trương của MTTQVN TX.Dĩ An là coi trọng công tác tuyên truyền vận động, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch.

Để đạt được những mục tiêu này, MTTQVN TX.Dĩ An đã tổchức tập huấn công tác Mặt trận cho tất cảcác phường và cán bộlàm công tác Mặt trận trong toàn thị xã. Nổi bật phải kể đến việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó, MTTQVN phường soi rọi lại những việc làm được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Kiểm điểm kết quả thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được đẩy mạnh cùng với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp. Cụ thể, MTTQVN TX.Dĩ An đãchỉ đạo MTTQVN các cấp trong toàn thị xã xây dựng kếhoạch, chuẩn bịchu đáo vềvăn kiện, nhân sựcho đại hội. Việc chuẩn bịnhân sựMTTQVN các cấp căn cứvào tiêu chuẩn cán bộvàcơ cấu theo quy định của Điều lệMTTQVN, coi trọng tính tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp vàđưa sốủy viên làngười ngoài Đảng ởmỗi cấp đạt từ25 - 30%, nữ từ 20 - 25%. Năm nay, phường Tân Đông Hiệp được chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chú trọng vào chiều sâu, bài bản, có ý nghĩa thiết thực. Các nội dung tuyên truyền khá phong phú, đa dạng, không chỉ trên các kênh thông tin, câu lạc bộ, những buổi sinh hoạt, mà còn trên các pa-nô, khẩu hiệu trực quan. Năm nay, với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò của MTTQVN, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xãhội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽhứa hẹn một mùa đại hội thành công.

Khánh Hà

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter