Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 83/2012/TT-BTC về việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ

Cập nhật: 01-06-2012 | 00:00:00
(Tiếp theo kỳ trước)Miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối:Miễn thuế môn bài năm 2012 đối với hộ đánh bắt hải sản. Đối với hộ sản xuất muối tiếp tục miễn thuế môn bài theo quy định tại điểm 3 Thông tư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24-10-2002 của Bộ Tài chính.Gia hạn nộp tiền sử dụng đất: Đối tượng áp dụng, bao gồm: - Các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đến ngày 10-5-2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh và được tính từ ngày 10-5-2012.Tổ chức kinh tế phải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất cùng khoản tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm này.- Các tổ chức kinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinh sau ngày 10-5-2012 đến ngày 31-12-2012 theo thông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa 12 tháng theo quyết định của UBND cấp tỉnh.Không tính phạt chậm nộp trong thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản này.Trình tự, thủ tục và thẩm quyền gia hạn nộp tiền sử dụng đất: Thực hiện tại điểm 3, điều 5, Thông tư 83/2012/TT-BTC.Để có thông tin chi tiết về nội dung của Thông tư 83/2012/TT-BTC, DN có thể tải văn bản từ các trang thông tin điện tử: Bộ Tài chính http://www.mof.gov.vn, Tổng cục Thuế http://www.gdt.gov.nv, Cục Thuế Bình Dương http://cucthue.binhduong.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tuyên truyền & Hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế Bình Dương để được cung cấp.CỤC THUẾ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter