Một số quy định mới về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Cập nhật: 11-03-2013 | 00:00:00
1. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 204 như sau: CB, CC, VC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với thời gian quy định. Tỷ lệ CB, CC, VC được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm không quá 10% tổng số CB, CC, VC trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị. 2. Bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với CB, CC trong các cơ quan Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204 như sau: đối với CC loại A3, bổ sung ngạch thống kê viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa…; CC loại A2, bổ sung thống kê viên chính; kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa… 3. Sửa đổi tên gọi “Ngạch viên chức” bằng “Chức danh nghề nghiệp viên chức” và bổ sung đối tượng áp dụng trong Bảng 3 (Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với CB, VC trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) kèm theo Nghị định 204 như sau: VC loại A3, bổ sung chức danh nghề nghiệp VC là điều tra viên cao cấp tài nguyên môi trường, dự báo viên cao cấp khí tượng thủy văn…; VC loại A2, bổ sung chức danh công tác xã hội viên chính, trợ giúp viên pháp lý chính… 4. Bổ sung Bảng nâng lương đối với sĩ quan cấp tướng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân tại Bảng 6 (Bảng nâng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân) kèm theo Nghị định 204 như sau: đối với cấp bậc quân hàm đại tướng, hệ số nâng lương (1 lần) là 11,00; đối với quân hàm thượng tướng, hệ số nâng lương là 10,40… thời hạn nâng lương của cấp bậc quân hàm thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng và đại tướng là 4 năm. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từngày 10-4-2013. MAI ĐỨC THANH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter