Mùa xuân và khát vọng Việt Nam hùng cường

Cập nhật: 07-02-2021 | 17:19:58

Đảng ta thành lập vào mùa xuân Canh Ngọ 1930 cách đây tròn 91 năm. Đảng - dân tộc - mùa xuân quyện chặt và hiển hiện tự nhiên như lẽ đất trời, tự nhiên như chân lý và là dòng chảy không ngừng của lịch sử đất nước.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư khóa XIII. Trong ảnh: Thay mặt Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng của chúng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập. Đảng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân Việt Nam - là mùa xuân của dân tộc, của đất nước. 91 năm qua, dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta, đất nước ta đã cùng hành trình 91 mùa xuân vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đầy vinh quang, nhiều thăng trầm nhưng hiển hách... Tất cả kết tinh và thể hiện một khát vọng tiến bộ của trăm triệu đồng bào “Nước Việt Nam từ máu lửa/Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”.

Ở tuổi mười lăm, Đảng cùng hai mươi triệu đồng bào đứng lên bẻ gãy gông xiềng nô lệ, tự giải phóng mình, làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Người dân Việt từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ.

Gần hai mươi lăm tuổi, Đảng cùng toàn dân buộc phải cầm súng để hoàn thành vẻ vang cuộc trường chinh chín năm chống thực dân Pháp xâm lược, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa vùng lên tự giải phóng mình trên khắp hành tinh.

Bốn mươi lăm mùa xuân, với đại thắng mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất toàn vẹn non sông, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ghi tiếp một trong những trang đẹp nhất của lịch sử dân tộc và bất hủ trong lịch sử thế giới: Đánh thắng chủ nghĩa thực dân mới, trở thành biểu tượng của khí phách anh hùng, lòng dũng cảm, yêu chuộng hòa bình của nhân loại tiến bộ trong thế kỷ XX.

Dưới ngọn cờ của Đảng, 46 năm qua, cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, kiên định gần 35 năm đổi mới, đất nước tiếp tục tỏa sáng và rạng rỡ trên trường quốc tế. Đó là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của truyền thống đại đoàn kết, quật cường, anh dũng và nhân ái của 54 dân tộc anh em quần tụ và đại đoàn kết, được hun đúc qua mấy ngàn năm, dồn tụ, thăng hoa và phát triển lên một tầm cao mới dưới ngọn cờ của Đảng.

91 năm dân tộc hành trình trên con đường chủ nghĩa xã hội, dưới ngọn cờ của Đảng, dù còn không ít thăng trầm, nhưng nhân dân có quyền ngẩng cao đầu và tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh. Chính niềm tin vào Đảng, sự tự hào về Đảng là động lực của chúng ta trong cuộc hành trình đi tới. Đó cũng là trọng trách cao cả, là nghĩa vụ thiêng liêng của Đảng, của dân tộc, của nhân dân ta đối với đồng chí và bầu bạn năm châu dù bối cảnh thế giới đang còn đầy sóng gió và tiềm tàng bất trắc...

Chúng ta đang cùng nhân loại tiến bộ bước vào năm thứ 21 của thế kỷ XXI - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây chính là thời cơ để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hội tụ tinh hoa từ hàng ngàn năm truyền thống và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, sâu sắc hơn sức mạnh trầm tích ấy vào từng mạch máu, từng đường gân thớ thịt của công cuộc đổi mới, vì chủ nghĩa xã hội. Với tất cả những gì đã đạt được suốt hơn 90 năm qua, nhất là gần 35 năm đất nước đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, đây cũng chính là vận hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động vượt qua mọi nguy cơ, thử thách, khắc phục mọi khó khăn, trở lực, tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn.

Năm Canh Tý 2020 nhiều cam go nhưng không ít thắng lợi to lớn... đang khép lại. Trước thềm xuân Tân Sửu 2021, trong dòng chảy truyền thống mấy ngàn năm đất nước đang từng ngày đổi mới và vươn dậy, hào khí dân tộc bừng lên và sức xuân mạnh mẽ. Mùa xuân Tân Sửu đang đến, nhất định Đảng chúng ta - dân tộc chúng ta - Tổ quốc chúng ta tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn, vẻ vang hơn và vững chắc hơn nữa. Dân tộc Việt Nam tiếp tục trường tồn mạnh mẽ và cháy lên một khát vọng: Khát vọng hùng cường.

ĐOÀN KẾT - DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2-2021. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

THÁI PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter