Năm 2012 và những năm tiếp theo, Bình Dương phấn đấu xây dựng thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường

Cập nhật: 03-01-2012 | 00:00:00

...Bước vào năm 2012, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế thế giới được dự báo là diễn biến khó lường, nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và phát huy những thành quả đạt được trong 15 năm qua, Bình Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012 theo tinh thần Nghị quyết Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX. Trong đó tập trung thực hiện các chương trình đột phá sau:

Thứ nhất, phát triển các ngành dịch vụ có chất lượng cao, gắn với phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, văn minh, hiện đại.

Thứ hai, huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, tiếp tục đầu tư đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng xã hội của tỉnh nhất là các công trình mang tính động lực.

Thứ ba, đầu tư xây dựng khu đô thị mới, trung tâm chính trị, hành chính tập trung của tỉnh, gắn với nâng cấp, chỉnh trang đô thị TX.TDM và đô thị vệ tinh như TX.Thuận An, TX.Dĩ An theo hướng văn minh, sạch đẹp và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và đội ngũ công nhân lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, trong năm 2012 và những năm tiếp theo, tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai và thực hiện đồng bộ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XI. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 02 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng, bền vững. Tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, chất lượng cao. Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt cải cách hành chính; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Không ngừng củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa Bình Dương thành một tỉnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020, cùng với cả nước cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Với niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc nói chung, tỉnh nhà nói riêng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cùng các nhà doanh nghiệp ra sức thi đua, tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được; chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương trong năm 2012 và những năm tiếp theo, phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường...

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter