Năm 2014, phấn đấu mức tăng trưởng GDP cao hơn năm 2013

Cập nhật: 05-12-2013 | 00:00:00

Báo cáo tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, cho biết năm 2013 trong bối cảnh chung mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.  

Hoạt động xuất khẩu của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Trong ảnh: Giao nhận hàng hóa tại ICD Sóng Thần

 GDP tăng 12,8 %

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam cho biết, có được những kết quả đáng phấn khởi trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm 2013 là nhờ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh, sự giám sát có hiệu quả của HĐND tỉnh, cũng như những nỗ lực của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp (DN) và nhân dân. UBND tỉnh đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp chỉ đạo điều hành của Trung ương và của tỉnh để thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và xuất khẩu duy trì được mức tăng trưởng khá và đúng định hướng.

Một trong những điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2013 đó là hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo báo cáo, đến giữa tháng 11-2013 tỉnh đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,32 tỷ USD; lũy kế đến nay toàn tỉnh đã có 2.209 dự án với tổng vốn là 18,72 tỷ USD. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN có chuyển biến tích cực, thể hiện qua doanh thu của các DN trên địa bàn tăng khá so với cùng kỳ (bình quân 8,7%).

Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện bất lợi như dịch bệnh, thời tiết bất thường, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn… song tỉnh đã tập trung các giải pháp ổn định và phát triển sản xuất. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 3,7%. Hoạt động thương mại, xuất khẩu tiếp tục có bước tăng trưởng khá. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 đạt 89.544 tỷ đồng, tăng 24,3% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14,443 tỷ USD, tăng 15,7%.

Những con số nói trên một lần nữa khẳng định rằng, nền kinh tế của tỉnh mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức trong năm 2013 song đã “về đích” khá ấn tượng bằng sự nỗ lực chung của chính quyền, DN và người dân.

Bảo đảm an sinh xã hội

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam, song song với việc điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội, huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm.

Năm 2013, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,8%; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp đạt tỷ trọng tương ứng là 61,3% - 35,3% - 3,4%; GDP bình quân đầu người 52,7 triệu đồng/ năm; tổng thu ngân sách ước đạt 29.000 tỷ đồng.

Trong năm 2013 tỉnh đã huy động khoảng 635 tỷ đồng (trong đó ngân sách chi 479 tỷ đồng) cho hoạt động chăm sóc người có công, các đối tượng xã hội; thực hiện nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo từ 70% lên 100%.

Tỉnh cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo hiệu quả, dự kiến đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 0,79% (cơ bản xóa nghèo theo tiêu chí của tỉnh); tỉnh đã triển khai xây dựng chuẩn hộ nghèo mới giai đoạn 2014-2015.

Để giải quyết việc làm cho người lao động, tỉnh đã tổ chức 28 phiên giao dịch việc làm, thu hút gần 1.200 DN và 37.800 lượt lao động trực tiếp tham gia. Trong năm tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 46.000 lao động; giải quyết chi trả bảo hiểm cho 46.987 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 365 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở thông qua việc chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước phổ biến cho các DN, người dân về chủ trương cho vay vốn hỗ trợ phát triển nhà ở.

Đến nay đã có gần 300 khách hàng là hộ gia đình, cá nhân được tư vấn, qua đó giải quyết cho vay 27 hồ sơ với số tiền vay 5,9 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo tiếp tục được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ.

Phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2013

Năm 2014, UBND tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là tập trung ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương về tái cơ cấu đầu tư, DN, thị trường tài chính.

Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Trần Văn Nam khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư có chọn lọc về quy mô, công nghệ, ngành nghề, địa bàn phát triển phù hợp với định hướng bố trí các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích áp dụng công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu và năng lượng trong sản xuất; tăng tỷ lệ nội địa hóa, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hạn chế thâm dụng lao động và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đồng thời tăng sản phẩm chế biến và chế tạo, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao; hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng, thiết bị công nghệ lạc hậu, ưu tiên nhập khẩu vật tư, thiết bị và công nghệ tiên tiến, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại với các hiệp hội ngành hàng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho DN sản xuất, kinh doanh. Phát triển các ngành dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, logistics, y tế, giáo dục, du lịch, viễn thông, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp và xuất khẩu…

Liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, tỉnh sẽ quy hoạch Khu công nghiệp Bàu Bàng với quy mô khoảng 300 ha để thu hút các dự án dệt may, phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chuẩn bị các điều kiện để thu hút mạnh đầu tư sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết.

Tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạn chế đầu tư sản xuất bên ngoài khu, cụm công nghiệp. Mặt khác, tỉnh sẽ có chính sách vận động một số chủ đầu tư khu, cụm công nghiệp và các DN đầu tư ngoài khu công nghiệp ở phía nam của tỉnh di dời lên phía bắc.

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2014

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16%, nông nghiệp tăng 4%, giá trị gia tăng ngành dịch vụ tăng 20%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%; Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài khoảng 1 tỷ USD; Tạo việc làm cho 45.000 lao động; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh từ 1,5 - 2%.

 NHÓM P.V CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter