Năm mới, nỗ lực mới

Cập nhật: 31-12-2014 | 08:24:51

Năm 2014 sắp sửa đi qua. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của chính quyền các cấp; sự nỗ lực vượt khó, đoàn kết đồng thuận một lòng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển mới.

 Chúng ta tự hào với những thành tựu đạt được, song vẫn còn không ít những điều chưa thể hài lòng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao nhưng chưa bền vững. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến chưa vững chắc. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Cải cách hành chính chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt… Đó chính là những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh trên con đường thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2015, năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà cho sự phát triển của cả thời kỳ kế hoạch 2016-2020. Nhiệm vụ đặt ra trước mắt là hết sức nặng nề, song chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được, nếu biết vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng và các cơ chế, chính sách của Chính phủ ban hành. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo bước chuyển biến về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục quan tâm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và phải luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.

Dẫu còn đó không ít những khó khăn, trở ngại, song chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả của chính quyền các cấp, với truyền thống cách mạng, anh hùng của quê hương, quân và dân trong tỉnh sẽ đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 - một năm có ý nghĩa đặc biệt, năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và cũng là năm có nhiều sự kiện lớn, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter