Nâng cao chất lượng hòa giải về tranh chấp đất đai

Cập nhật: 11-10-2013 | 00:00:00

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền đã ký ban hành Quyết định số 2423/QĐ-BTP về “Kế hoạch tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai”.

+ Trung tâm TGPL đẩy mạnh thực hiện TGPL cho người được TGPL trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; tăng cường phối hợp với các cơ quan thanh tra Nhà nước và cơ quan hành chính Nhà nước theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện TGPL trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL.

Cục TGPL cử người thực hiện TGPL tham gia bảo vệ quyền lợi cho người được TGPL là người khởi kiện các vụ án hành chính đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, về khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ thực hiện TGPL trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tăng cường TGPL lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, chú trọng TGPL lưu động tại các địa bàn dân cư là “điểm nóng” trong việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện TGPL cho người được TGPL trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện TGPL trong lĩnh vực pháp luật khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai.

+ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật có trách nhiệm ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai: a) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trong Công văn hướng dẫn triển khai Ngày pháp luật trên toàn quốc. b) Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trong Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ tiêu 2 (tỷ lệ các vụ việc thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục và thời hạn) thuộc các tiêu chí tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở được ban hành theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. c) Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp đất đai trong xây dựng, thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm (đặc biệt sau khi Luật Đất đai sửa đổi được thông qua).

 NGUYỄN PHÚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter