Nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân ở các khu công nghiệp

Cập nhật: 17-10-2011 | 00:00:00

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1780/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân (CN) ở các khu công nghiệp (KCN) đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. 

Theo đề án đến năm 2015 có 70% công nhân và người sử dụng lao động ở các KCN được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa

Theo đề án, đến năm 2015, có 70% CN và người sử dụng lao động ở các KCN được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có KCN) hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phát triển thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) phục vụ CN; 50% CN ở các KCN tham gia các hoạt động VHTT; 50% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Định hướng đến năm 2020, có 100% CN và người sử dụng lao động ở các KCN được phổ biến pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa; trên 70% CN ở các KCN tham gia các hoạt động VHTT; 80% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nâng cấp hạ tầng

Theo đề án, để xây dựng và từng bước phát triển hệ thống thiết chế VHTT phục vụ CN, cần thực hiện tốt các yêu cầu về quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế VHTT phục vụ CN phù hợp với quy hoạch phát triển KCN, quy hoạch phát triển đô thị, phân bố dân cư, xây dựng nhà ở và các công trình VHTT ở cơ sở; nâng cấp các thiết chế VHTT ở cơ sở (tỉnh, huyện, xã, thôn), phục vụ CN làm việc ở các KCN và nhân dân cư trú trên địa bàn; nâng cấp các nhà VHTT CN hiện có do Liên đoàn Lao động các cấp và Ban Quản lý các KCN quản lý; xây dựng mô hình thí điểm nhà VHTT CN ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có KCN) theo chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Giải pháp

Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo: Tổ chức phát động, đăng ký thi đua xây dựng đời sống văn hóa CN ở các địa phương (có KCN); các Ban Quản lý các KCN; các doanh nghiệp và CN ở các KCN; đưa nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa CN vào nghị quyết của cấp ủy Đảng, kế hoạch của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm và các chế độ an sinh xã hội đối với CN; thực hiện nghiêm việc phê duyệt phát triển các KCN phải có quy hoạch xây dựng nhà ở và các công trình văn hóa, xã hội phục vụ CN làm việc ở các KCN.

Chủ các doanh nghiệp phải cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa của CN.

Giải pháp về chính sách: Theo đó, xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp chủ động xây dựng đời sống văn hóa CN, như khuyến khích các doanh nghiệp chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của CN lao động; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh phí tổ chức các hoạt động VHTT cho CN; khuyến khích đưa các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa CN vào hoạt động quản lý doanh nghiệp và nội dung thỏa ước lao động tập thể ở các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động, bình xét, biểu dương CN có nếp sống văn hóa lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp.

Giải pháp về nghiệp vụ, cụ thể: Bồi dưỡng nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa CN cho đội ngũ cán bộ công đoàn ở các doanh nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; có sự phối kết hợp thường xuyên của các ngành, đoàn thể liên quan trong xây dựng đời sống văn hóa CN; xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình điểm về tổ chức và hoạt động văn hóa CN; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến và xử phạt nghiêm minh các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa.

 

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối ngân sách hàng năm để đầu tư, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CN theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Thực hiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực, thu hút các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định của pháp luật.

 (Trích Chương 5, Mục 2.e của đề án)

Nguyễn Cao

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter