Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật: 01-02-2012 | 00:00:00

Đó là một trong những mục tiêu mà Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề ra trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2012. Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm Đảng bộ khối đã đề ra nhiều giải pháp để các cấp ủy và UBKT các cấp căn cứ vào tình hình thực tế của chi, Đảng bộ mình xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2012.  Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các chi, Đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2011

Kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp

Theo UBKT Đảng bộ khối, so với năm 2010, công tác kiểm tra giám sát năm 2011 đã được nâng lên một bước cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy Đảng đề ra trong năm 2011. Trong năm qua, UBKT các cấp đã xác định được chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy cũng như thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, theo Điều 32, Điều lệ Đảng quy định. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những khó khăn về kinh nghiệm, nghiệp vụ, bản lĩnh đã từng bước được khắc phục. Việc đề ra nội dung, xây dựng đối tượng, cách thức, phương pháp thực hiện một cuộc kiểm tra, giám sát được cấp ủy và UBKT các cấp thực hiện chặt chẽ theo quy định, góp phần đưa công tác kiểm tra giám sát dần đi vào nề nếp. Từ đó đã phát huy hiệu quả trong công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đáng chú ý trong công tác giám sát của cấp ủy năm 2011 đó là ngoài việc giám sát chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy khối còn tiến hành giám sát thường xuyên thông qua việc trực tiếp tham dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Nội dung giám sát là việc chấp hành nguyên tắc và tổ chức sinh hoạt của Đảng; tinh thần tự phê bình và phê bình, việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết, thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Phần lớn đảng viên và tổ chức Đảng được giám sát đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình và có ý thức chấp hành tốt nghị quyết, quy định của Đảng, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Qua thực hiện giám sát, các đồng chí trong đoàn giám sát đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với một số tổ chức Đảng và đảng viên còn những hạn chế, thiếu sót...

Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm

Nhận thức rõ những thuận lợi cũng như khắc phục những hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, UBKT Đảng bộ khối đã thống nhất đề ra mục tiêu trong năm 2012 đó là: công tác kiểm tra, giám sát cần được đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Trong đó, hoạt động kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng cả về phạm vi, đối tượng và gắn vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Để thực hiện tốt những nội dung trên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Văn Liêu đã yêu cầu các cấp ủy Đảng và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 14/NQ-TW ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” và Nghị quyết số 22/NQ-TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 10/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Liêu nhấn mạnh, trong năm 2012 sẽ tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giám sát các chương trình hành động của các chi, Đảng bộ cơ sở thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015.

Trí Dũng

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter