Nâng cao về chất

Cập nhật: 14-05-2012 | 00:00:00

Nhằm đem lại hiệu quả thiết thực, BCĐ phong trào các cấp đã đẩy mạnh việc mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” trong giai đoạn mới. Năm qua, cuộc vận động tiếp tục được khẳng định trong cuộc sống và có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc; mang tính toàn dân, toàn diện, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh”. Thông qua việc thực hiện cuộc vận động, phong trào TDĐKXDĐSVH không ngừng nâng cao về chất lượng và hiệu quả; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận các khu, ấp trên địa bàn. Những nội dung của cuộc vận động đã được thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh năm qua đạt gần 11,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng và trao tặng 82 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trong tỉnh. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể cũng đã vận động xây dựng và trao tặng 42 căn, nâng tổng số nhà đại đoàn kết đã trao tặng từ năm 2000 đến năm 2011 lên 9.866 căn...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) tiếp tục phát triển về chiều rộng lẫn bề sâu. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình tham gia xây dựng GĐVH, tổ chức bình bầu công khai, dân chủ từ khu dân cư cho nên chất lượng GĐVH ở các địa phương đã được nâng lên. Phong trào xây dựng GĐVH đã thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân, góp phần thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năm 2011, toàn tỉnh có 195.409/214.501 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu GĐVH, đạt tỷ lệ 91,09%; có 182 hộ GĐVH tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Phong trào xây dựng khu - ấp văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của người dân. Năm qua, phong trào tiếp tục mở rộng và nâng cao về mặt chất lượng. Các khu phố, ấp văn hóa thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận danh hiệu văn hóa. Theo đó, đời sống kinh tế của người dân ở các khu, ấp văn hóa ổn định và từng bước phát triển; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống; cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Năm 2011, toàn tỉnh có 221/585 khu, ấp được công nhận đạt danh hiệu “khu phố, ấp văn hóa”, đạt 37,77%.

Năm 2011 cũng là năm đầu tiên triển khai mô hình “khu nhà trọ văn hóa”. Theo đánh giá của BCĐ tỉnh, đa số BCĐ các địa phương còn có phần lúng túng trong triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn, có BCĐ chưa triển khai, chưa tổng hợp được kết quả. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc triển khai thực hiện mô hình đã mang lại những hiệu quả đáng khích lệ; góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, nâng cao sự hiểu biết của người ở trọ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, toàn tỉnh có 6.472/18.717 khu nhà trọ đăng ký danh hiệu văn hóa. Qua bình xét cuối năm, có 4.145/6.472 khu nhà trọ đạt danh hiệu văn hóa.

Cùng với những phong trào trên, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng cũng được duy trì và phát triển. Qua đó, góp phần tích cực trong việc xây dựng nếp sống mới, nâng cao đời sống tinh thần trong người dân; hạn chế các mặt tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Theo đánh giá của BCĐ tỉnh, việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa trong năm qua khá nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn và quy trình đã hướng dẫn, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ và được nhân dân quan tâm. Các hộ gia đình và các khu dân cư đã tự giám sát lẫn nhau trong quá trình bình xét, chấm điểm. Vì vậy, kết quả công nhận các danh hiệu văn hóa cơ bản phản ánh sát thực tế. Các nội dung chương trình công tác, các phong trào hoạt động của nhiều ngành chức năng, đoàn thể đã được phối hợp triển khai lồng ghép và thực hiện có hiệu quả trong phong trào TDĐKXDĐSVH.

Ông Huỳnh Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh:

Thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được triển khai thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định; động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà. Để đạt được kết quả trên là do sự tích cực của các ngành, các cấp, đặc biệt là sự tích cực, nòng cốt của MTTQ, LĐLĐ, các đoàn thể, ngành VHTT-DL, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, gây nguy hại đạo đức xã hội; tình trạng vi phạm pháp luật, nhận thức tiêu cực và những hành vi phi đạo đức ngày càng xuất hiện nhiều trong cộng đồng, gây dư luận bức xúc trong xã hội nên đòi hỏi các cấp, các ngành, các đoàn thể cần phải tập trung, nỗ lực để ngăn ngừa; đồng thời phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước ngày càng mạnh mẽ hơn nữa.

Việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh phải bám sát nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1610/QĐ-TTg ngày 16-9-2011 về Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Đặc biệt, phải gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020...

Đây là công tác thường xuyên và lâu dài. Mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và mọi gia đình hãy tích cực hưởng ứng phong trào TDĐKXSĐSVH và cuộc vận động TDĐKXSĐSVH ở khu dân cư để cùng nhau phấn đấu cho mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH TX.Thuận An:

Đến nay, phong trào TDĐKXDĐSVH đã qua 11 năm thực hiện. Trong những năm qua, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu và nâng cao về chất lượng, mang lại những hiệu quả thiết thực. Từ phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, cũng như của tỉnh và cả nước. Thông qua các hoạt động của phong trào đã góp phần vàp việc phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn Thuận An, góp phần xây dựng Thuận An thành đô thị văn minh, hiện đại.

Để nâng cao chất lượng phong trào, các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn thể hệ thống chính trị về phong trào; đồng thời phát huy sức mạnh của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện phong trào. Bên cạnh đó, việc xây dựng các tiêu chí phải phù hợp với thực tế và có tính khả thi... Có như thế, việc triển khai thực hiện phong trào mới đạt kết quả cao.

Cẩm Lý (ghi)

Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter