Nêu gương - giải pháp đột phá để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Cập nhật: 05-11-2018 | 08:57:41

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là chú trọng vào sự nêu gương, phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò của người đứng đầu. Đây là một bước đổi mới thực sự trong phong cách lãnh đạo của Đảng nhằm tiến tới xây dựng cho được đội ngũ cán bộ lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên.

Mới đây, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, do đồng chí Tổng Bí thư ký ban hành đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân rất đồng tình.

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là chủ trương đúng hướng, được thể hiện trong suốt quá trình triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các chỉ thị, nghị quyết gần đây của Đảng chỉ rõ vai trò nêu gương của người đứng đầu, đã làm đảng viên, quần chúng nhân dân rất phấn khởi, mong muốn Đảng ta tiếp tục triển khai thật cụ thể nội dung này, có sự giám sát của các tầng lớp nhân dân.

Khi cán bộ lãnh đạo thật sự nêu gương thì niềm tin với Đảng ngày càng được nâng cao. Bởi vì sự lan tỏa, ảnh hưởng của người đứng đầu rất quan trọng, tất cả nghị quyết, lời nói là định hướng nhưng bằng hành động, hành vi cụ thể, sự nêu gương, minh bạch trong kê khai tài sản, hiệu quả công tác và các mối quan hệ, nếu người đứng đầu càng cao mà càng nêu gương, càng minh bạch thì sự lan tỏa càng rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng tăng.

Nêu gương là một vấn đề rất rộng, nhưng người dân thường quan tâm việc chống tham nhũng, chống quan liêu mệnh lệnh, chống xa rời quần chúng. Do đó người cán bộ, đảng viên phải luôn gắn bó với nhân dân, lắng nghe dân nói, sâu sát, gần gũi quần chúng để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ. Đối với cán bộ cấp Trung ương thì trách nhiệm càng cao, việc nêu gương càng lớn và càng phải đi đầu, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít thì người dân mới kính trọng, nể phục.

Nêu gương không chỉ là nêu gương về đạo đức mà phải thực hiệu quả công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Bởi lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng không phải chỉ bằng lời nói mà chính là qua tấm gương của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt việc nêu gương thì chính sách, nghị quyết của Đảng mới đi vào thực tiễn cuộc sống. Lãnh đạo bằng sự nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính là giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter