TRẢ LỜI BẠN ĐỌC

Tội làm nhục người khác

Cập nhật ngày: 08/12/2011 09:42:16

- Bà Lê Thị Thu, ngụ xã Tân Long, huyện Phú Giáo, hỏi: “Thế nào là tội làm nhục người khác và người vi phạm các tội này thì bị xử lý như thế nào?”.

- Theo Điều 121 BLHS thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội nhiều lần; đối với nhiều người; lợi dụng chức vụ quyền hạn; đối với người thi hành công vụ; đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình thì bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác được hiểu là làm tổn thương nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác. Việc đánh giá việc xúc phạm có ở mức độ nghiêm trọng hay không phải căn cứ vào thái độ, nhận thức của người phạm tội; cường độ và thời gian kéo dài của hành vi xúc phạm; vị trí và môi trường xung quanh; vị thế, vai trò, uy tín của người bị hại trong gia đình, tổ chức hoặc trong xã hội; dư luận xã hội về hành vi xúc phạm đó...

Hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có hình thức biểu hiện rất đa dạng dưới dạng lời nói (mang tính chất thóa mạ, sỉ nhục, miệt thị, hạ thấp danh dự, chửi bới, nhạo báng...), văn bản hoặc hành vi cử chỉ nhất định (bằng hình vẽ, biểu tượng hoặc dưới dạng hành vi, cử chỉ có tính chất bỉ ổi, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác). Hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể được thực hiện công khai trước mặt người bị hại hoặc có thể được thực hiện gián tiếp thông qua những người khác để đến người bị hại.

Người phạm tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đến thời điểm thực hiện tội phạm từ đủ 16 tuổi trở lên.

XUÂN LẠC (Hội Luật gia Bình Dương)