CHÍNH TRỊ

Dầu Tiếng: Tập huấn Đội kiểm tra liên ngành 814

Cập nhật ngày: 23/08/2012 07:31:56

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dầu Tiếng vừa phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn các thành viên Đội kiểm tra liên ngành (KTLN) 814. Tham gia lớp tập huấn có trên 80 thành viên thuộc Đội KTLN 814 huyện và Đội KTLN 814 các xã, thị trấn trong huyện.

Tại lớp tập huấn, các thành viên Đội KTLN 814 đã được các báo cáo viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin - Truyền thông phổ biến các văn bản pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến công tác kiểm tra văn hóa, dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, thông tin và truyền thông. Đồng thời trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, giải đáp vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thành viên Đội KTLN 814 huyện và các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, các ngành nghề có liên quan đến môi trường văn hóa; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các loại hình này cũng như các dịch vụ thông tin - truyền thông, từ đó áp dụng vào quá trình thực hiện công tác thanh kiểm tra, xứ lý đúng theo quy định của pháp luật.

NGỌC BÌNH