GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trần Hồng Long: Nên thành lập tòa án hiến pháp

Cập nhật ngày: 01/03/2013 07:42:16

Về bố cục và kỹ thuật thì trong khoản 2, điều 32 có đoạn “Không ai bị kết án hai lần vì một tội phạm”. Tôi đề nghị nên bỏ từ “phạm” nghĩa là “Không ai bị kết án hai lần vì một tội” là đủ. Với góc độ cá nhân, theo tôi, Hiến pháp (HP) chỉ quy định những điều chung nhất, toàn diện nhất mới có tính ổn định lâu dài. Những vấn đề gì không vi phạm pháp luật, không trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục thuộc quyền mưu cầu hạnh phúc của người dân thì HP nên ghi nhận, chứ không riêng những điều ghi trong HP.

Theo ông Trần Hồng Long, điều 120 (mới) thành lập Hội đồng Hiến pháp là sự tiến bộ trong kỹ thuật lập hiến của nước ta. Tuy nhiên, cần phải trao những quyền năng đặc biệt để hội đồng có đủ sức ngăn chặn kịp thời những hành vi vi hiến để bảo đảm tính tối thượng của HP, ông Trần Hồng Long cho rằng, nên thành lập tòa án HP để xem xét những vấn đề, những hành vi, những văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với HP, trái HP.

(Báo Bình Dương số ra ngày 28-2, trong bài góp ý của ông Trần Hồng Long có câu “Chúng ta cũng cần phải nên thành lập tòa án HP để tòa án này xét xử những tập thể, cá nhân chuyên làm văn bản và làm luật trái với HP, không đúng với HP”. Do sơ sót kỹ thuật nên câu này chưa phản ánh đúng ý của ông Trần Hồng Long, xin cáo lỗi ông Trần Hồng Long và bạn đọc).

P.V