Ngành Tài nguyên và Môi trường: Đầu năm, phát động phong trào thi đua sôi nổi

Cập nhật: 08-03-2018 | 09:03:19

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”, ngay từ đầu năm 2018, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) Bình Dương đã phát động phong trào thi đua với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, thiết thực…


Ông Phạm Danh, Giám đốc Sở TN&MT
(thứ hai từ phải qua) nhận bằng khen của UBND tỉnh

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương và hành động quyết liệt

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Sở TN&MT cho biết, phát huy mọi nguồn lực trên cơ sở bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành, năm 2018 này, ngành TN&MT tích cực góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật về TN&MT; kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền được phân cấp. Song song đó, ngành sẽ triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn các đề án, nhiệm vụ do Bộ TN&MT, tỉnh, huyện, thị, thành phố giao, tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu, như 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 40% cơ sở được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn đối với công tác cấp giấy chứng nhận dưới 0,5% và công tác đo đạc dưới 1%; kiểm soát được 90% hoạt động khai thác sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 50m3/ngày đêm trở lên; 98% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực TN&MT được giải quyết.

Hoàn thành nhiệm vụ này, ngoài đẩy mạnh công tác truyền thông, ngành sẽ tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; thực hiện tốt cải cách hành chính, triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính, mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt cho công tác quản lý của ngành. Cùng với đó, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật đối với những vấn đề bức xúc như vấn đề môi trường, hỗ trợ tái định cư; ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; quản lý khoáng sản, tài nguyên nước…

Nhân rộng điển hình tiên tiến…

Theo Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành TN&MT tỉnh Bình Dương giai đoạn (2017-2020), ngành đã đề ra các tiêu chí thi đua, cụ thể không mất đoàn kết nội bộ; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; không tham nhũng, lãng phí; không sách nhiễu, gây phiền hà; phong trào thi đua phải thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của cơ quan, đơn vị và của ngành; đồng thời thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan, đơn vị; hoàn thành vượt mức kế hoạch nhiệm vụ, chương trình công tác của năm; đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, có giải pháp, sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trên các mặt công tác; thực hiện tốt việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thủ tục hành chính, bãi bỏ hoặc sửa đổi cắt giảm điều kiện kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức.

Trên cơ sở này, ngành sẽ kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua thực hiện với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu” trong toàn ngành. Với quyết tâm đó, ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở TN&MT đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành với tinh thần “thi đua ái quốc”, ý chí tự lực, tự cường, yêu ngành, yêu nghề, phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2018, tạo sức mạnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), đưa ngành TN&MT phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter