Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Chủ động, sáng tạo, kịp thời tham mưu cho cấp ủy

Cập nhật: 14-10-2011 | 00:00:00

 Tiếp nối truyền thống vẻ vang

Ngược dòng lịch sử, từ một chi bộ hình thành trong phạm vi hẹp, đó là chi bộ xã Bình Nhâm (năm 1930) đã hợp nhất nhiều chi bộ thuộc các làng xã, nhà máy... trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng thời kỳ 1930-1936 của nhân dân Bình Dương. Đảng bộ tỉnh đã trải qua những thời kỳ phát triển cam go, ác liệt... để trở thành một Đảng bộ có sức mạnh khẳng định và tính chiến đấu kiên cường, sáng tạo. Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Bình Dương ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh đặt ra trong từng thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết những năm qua, cơ quan làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng các cấp của tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy trong lãnh đạo về công tác cán bộ, kịp thời sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy các cấp đi vào hoạt động ngay sau Đại hội Đảng các cấp và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã xây dựng quy chế làm việc, tham mưu các chủ trương, giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, nhất là cơ sở yếu kém; chú trọng phát triển đảng viên và bảo vệ Đảng. Nhờ đó, bộ máy của Đảng được đổi mới cả về tổ chức và cán bộ...

Ngoài ra năm 2011, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã xây dựng đề án đào tạo cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn. Đề án này hiện đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý, UBND tỉnh phê duyệt và sẽ được triển khai trong thời gian tới với mục tiêu trong vòng 2 - 3 năm sẽ tạo ra nguồn 200 cán bộ trẻ bố trí các chức danh chủ chốt cấp phường, xã, thị trấn và đào tạo lâu dài cho các cấp sau này.

Chấn chỉnh, nỗ lực toàn diện

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Một số địa phương, đơn vị hạn chế trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; trong việc giáo dục, rèn luyện đảng viên; phương thức lãnh đạo còn chậm đổi mới, chưa thực sự là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở, quy trình công tác cán bộ chưa chặt chẽ... Để khắc phục những hạn chế đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước mắt sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác Tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy; xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên ở vùng trọng yếu. Đồng thời, chỉ đạo và thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí để phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc của các cấp ủy Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, có trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị, công tâm, khách quan, trung thực trong tham mưu chỉ đạo và xây dựng Ban Tổ chức cấp ủy trong sạch, vững mạnh toàn diện.

 

- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Minh Sang:

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ chính trị, giữ vững lập trường giai cấp, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, lành mạnh; tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành; đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đó là những công việc mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần phải đi đầu thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Minh Đức:

Có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày nay, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đóng vai trò, vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo các cấp, như là một kiến trúc sư trưởng của tỉnh nhà. Chúng ta hết sức tự hào về những đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung.

- Nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sông Bé Trần Trọng Phương:

Thành quả đạt được trước hết phải nói đến nhân tố quyết định đó là đội ngũ cán bộ

Bình Dương có được những thành tựu như hôm nay trước hết phải nói đến nhân tố quyết định đó là đội ngũ cán bộ. Đáp ứng yêu cầu này, đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đủ tâm, đủ tầm làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, vì tiến trình phát triển của tỉnh nhà.

ĐÌNH HẬU

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter