Nghị định 61/2018/NĐ-CP: Quy định rõ nhiệm vụ của chủ tịch UBND các cấp

Cập nhật: 14-06-2018 | 08:50:54

Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” có hiệu lực từ ngày 21-6-2018 quy định nhiệm vụ của chủ tịch UBND các cấp như sau:

Chủ tịch UBND cấp tỉnh: Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương theo quy định tại nghị định này và quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa do UBND cùng cấp ban hành; chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên về kết quả, tiến độ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương; công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa của các cơ quan có thẩm quyền cùng cấp và thuộc thẩm quyền của cấp này có thể giao cấp khác tiếp nhận hồ sơ, danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh. Chỉ đạo việc xây dựng, quản lý thống nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; tổ chức các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cùng với đó là kịp thời có giải pháp động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp chính quyền dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã: Trực tiếp chỉ đạo việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương theo các quy định tại nghị định này và quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận một cửa do UBND cùng cấp ban hành; chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp, trước cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên về kết quả tiến độ, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của địa phương; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định tại nghị định này; xin lỗi cá nhân, tổ chức khi cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền vi phạm các quy định về những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC quy định tại nghị định này, gây bức xúc cho nhân dân.

P.V

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter