Người Việt dùng hàng Việt

Hôm qua (29-5), Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là CVĐ) tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ, giai đoạn 2009-2019

Theo đánh giá, qua 10 năm thực hiện, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động) theo tinh thần thông báo Kết luận 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị đã lan tỏa

Từ cuộc điều tra, có thể đánh giá mức độ tiêu dùng toàn quốc ở tất cả các kênh phân phối sôi động bằng những năm trước.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, từ ngày 2 đến 11-2-2018, Trung tâm Xúc tiến thương mại Sở Công thương phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức chương trình Phiên chợ vui

Từ năm 2009 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 83 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và các khu, cụm công nghiệp.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Để triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là CVĐ), với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp, các ngành

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (viết tắt là CVĐ) đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những hoạt động quan trọng trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tới đây Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều chương trình Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (gọi tắt là cuộc vận động), nhiều sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao đã có mặt tại các chợ ở nông thôn...

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Trung tâm Xúc tiến thương mại đã tổ chức thành công 3 phiên chợ đưa hàng Việt về khu, cụm công nghiệp trên địa bàn TX.Thuận An và TX.Dĩ An.

Quay lên trên free html hit counter