Nhiệm vụ quan trọng là ưu tiên quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ

Cập nhật: 14-03-2012 | 00:00:00

- Xin bà nói rõ những thành tích PN đóng góp trong thời gian qua?

 - Có thể nói, chị em PN ngày càng tham gia nhiều vào các hoạt động chính trị - xã hội. Bản thân PN cũng đã cố gắng vươn lên để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội và gia đình. Điều này thể hiện qua việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác chăm lo PN và công tác CB nữ. Theo đó, tỷ lệ CB nữ được tín nhiệm giữ vị trí lãnh đạo ngày càng tăng dần qua các kỳ đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Thành công đó là nhờ công tác PN luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính quyền, các sở, ban ngành, đoàn thể về công tác PN. Các văn bản luật, các chính sách liên quan đến PN của Nhà nước, tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện, góp phần đạt được mục tiêu đề ra.        

Tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là công tác tạo nguồn CB nữ chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của PN trong tình hình mới. Trong xã hội, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chưa cảm thông sâu sắc về PN trong hoạt động chính trị - xã hội. Một thực tế không thể phủ nhận là nhiều chị em không vượt qua được rào cản của bản thân, vướng bận của gia đình, con cái; nhiều chị có năng lực nhưng không thể tiếp tục học tập nâng cao trình độ... vì vậy cũng không thể bố trí, quy hoạch.

 - Bà có thể đưa ra những số liệu cụ thể cho công tác CB nữ không?

  - Xác định công tác quy hoạch đội ngũ CB nữ là nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020, nên việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng đội ngũ CB nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm và tạo điều kiện khuyến khích PN là công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ. Cụ thể hàng năm, nữ CB, công chức, viên chức đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ nữ CB, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên chiếm gần 54% trong tổng số CB nữ.

Công tác bổ nhiệm nữ CB, công chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý có xu hướng phát triển. Hiện nay, trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh là nữ có 17 đồng chí, cấp huyện 42 đồng chí. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 đạt 22,82%, tăng 5,08% so với nhiệm kỳ trước.

- Vậy, giải pháp cho công tác CB nữ thời gian tới như thế nào, thưa bà?

 - Tại Đại hội Đại biểu PN tỉnh nhiệm kỳ IX (2011-2016), chúng tôi đã xác định 4 vấn đề ưu tiên; trong đó, tập trung cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CB hội và công tác CB nữ chuẩn bị nguồn nhân sự tham mưu cho các ngành, các cấp trong việc quy hoạch, đề bạt CB nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý là ưu tiên hàng đầu.  

Để thực hiện hiệu quả vấn đề ưu tiên đó, hội đề ra nhiều giải pháp thiết thực như: thực hiện phong trào thi đua và các cuộc vận động có hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” lồng ghép với thực hiện “Làm theo lời Bác”... Và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phát huy giá trị đạo đức cho PN; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bình đẳng giới... với chỉ tiêu cụ thể là 100% hội viên PN đăng ký thực hiện phong trào thi đua “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”...; Đội ngũ cán bộ hội 3 cấp dưới 45 tuổi được bồi dưỡng, đào tạo đủ tiêu chuẩn của từng chức danh... 

Thu Thảo

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter