XÂY DỰNG, HUẤN LUYỆN VÀ DUY TRÌ LỰC LƯỢNG TẠI CHỖ:

Nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng cháy và chữa cháy

Cập nhật: 16-03-2015 | 09:28:01

Ông cha ta thường dạy: “Nước xa không cứu được lửa gần” nhằm đề cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của lực lượng làm nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) tại chỗ. Từ thực tế đó, phương châm “4 tại chỗ” gồm: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả nhiều tình huống cháy nổ nguy hiểm từ khi mới phát sinh.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ góp phần nâng cao ý thức về PC&CC của từng cá nhân trong việc bảo đảm an toàn về PC&CC. 
Ảnh: D.CHÍ

Phát hiện, xử lý có hiệu quả trên 60% vụ cháy

Lực lượng PC&CC thường trực tại chỗ có nhiệm vụ thường trực tuần tra canh gác, quản lý sử dụng trang thiết bị PC&CC, được huấn luyện, diễn tập phương án phù hợp với tình huống thực tế tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả cho thấy trên 60% số vụ cháy xảy ra tại các cơ sở, doanh nghiệp đã được lực lượng tại chỗ kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa có hiệu quả các vụ cháy lớn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ thành quả lao động, thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 3.556 đội PC&CC cơ sở với hơn 88.900 đội viên. Thời gian qua, người đứng đầu các cơ sở đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác PC&CC, quan tâm và có nhiều cố gắng trong việc xây dựng, duy trì hoạt động lực lượng PC&CC cơ sở. Hàng năm đã đầu tư kinh phí trang bị phương tiện PC&CC, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cho lực lượng tại chỗ. Nhiều đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã duy trì hoạt động hiệu quả các đội PC&CC trong nhiều năm liên tục, tạo thành nề nếp được thực hiện định kỳ hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

Đến đầu năm 2015 đã có 1.167 đội PC&CC cơ sở được huấn luyện nghiệp vụ và được cấp 34.520 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC cho các đội viên đạt yêu cầu khi tham gia huấn luyện.

Lực lượng PC&CC cơ sở đã tham mưu cho lãnh đạo cơ sở ban hành nội quy, quy định về PC&CC; tăng cường việc kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PC&CC; đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp trong công tác bảo đảm an toàn PC&CC cho doanh nghiệp, cơ sở. Tự tổ chức kiểm tra công tác an toàn PC&CC, tuyên truyền PCCC tại nơi sản xuất; tổ chức thường trực tuần tra canh gác, xây dựng phương án chữa cháy, giả định nhiều tình huống cháy phức tạp để tổ chức thực tập. Thực tế cho thấy lực lượng PC&CC cơ sở đã phát hiện và trực tiếp tham gia dập tắt trên 60% số vụ cháy xảy ra trong các cơ sở, doanh nghiệp và phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cứu chữa có hiệu quả nhiều vụ cháy lớn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thấy được ý nghĩa đó, lãnh đạo các cơ sở, người đứng đầu doanh nghiệp quan tâm trang bị phương tiện chữa cháy từ cơ bản như: lăng, vòi chữa cháy, bình chữa cháy, bộ đàm, loa cầm tay… đến việc đầu tư trang bị xe chữa cháy cùng nhiều thiết bị chữa cháy hiện đại khác như quần áo, ủng chống nóng được nhập từ các nước phát triển. Cũng từ đây phương châm “4 tại chỗ” được triển khai hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh đã có 10 doanh nghiệp trang bị tổng cộng 16 xe chữa cháy; 4 doanh nghiệp trang bị tổng cộng 13 xe bồn tiếp nước. Các doanh nghiệp, đơn vị trên còn tham gia cùng Cảnh sát PC&CC kịp thời chữa cháy nhiều vụ xảy ra tại cơ sở và phối hợp lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp diễn tập phương án PC&CC, phối hợp cứu chữa các vụ cháy trên địa bàn khi có yêu cầu chi viện.

Nêu gương điển hình

Xác định công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về PC&CC có vị trí, vai trò rất quan trọng trong phong trào toàn dân PC&CC, thời gian qua, Cảnh sát PC&CC đã triển khai xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PC&CC. Trong đó nêu bật các tiêu chí cụ thể với bảng thang điểm riêng và phân công cụ thể cho từng đơn vị, có sự quản lý, giám sát của Cảnh sát PC&CC phụ trách địa bàn.

Trên cơ sở các đơn vị đăng ký thi đua, Cảnh sát PC&CC tỉnh hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đối với từng loại hình cơ sở để phấn đấu đạt kết quả tốt nhất, sáng tạo nhiều mô hình hay trong công tác PC&CC. Cụ thể năm 2014 Cảnh sát PC&CC tỉnh đã hướng dẫn, xây dựng được 149 cơ sở điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PC&CC. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về PC&CC đã có tác dụng thiết thực. Công tác PC&CC đã được các cấp, các ngành quan tâm.

Ý thức trách nhiệm về PC&CC trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân được nâng cao, có chuyển biến tích cực trong nhận thức về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia công tác PC&CC. Qua đó hạn chế được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Đã có 58 tập thể, 63 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác PC&CC được đề xuất để UBND tỉnh và Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh khen thưởng.

Tiếp tục nhân rộng phong trào

Qua một năm xây dựng phong trào toàn dân PC&CC và triển khai thi hành các văn bản pháp luật về PC&CC và cứu nạn cứu hộ, được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiệm túc của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, công tác PC&CC đã từng bước được xã hội hóa và đi vào chiều sâu. Các cấp, các ngành và nhân dân đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác PC&CC. Qua đó, đã có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, gây thiệt hại nghiệm trọng về người và tài sản. Nhiều vụ cháy đã được lực lượng PC&CC cơ sở, lực lượng dân phòng kịp thời dập tắt hoặc cơ bản khống chế trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường.

Thông qua phong trào toàn dân PC&CC đã phát huy tốt ý nghĩa phòng ngừa, kiềm chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PC&CC và cứu nạn cứu hộ. Ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở về PC&CC được nâng cao. Từ đó tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp an toàn về PC&CC một cách tự giác ở cơ sở. Lãnh đạo đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp đã nâng cao trách nhiệm, quan tâm nhiều hơn đến công tác PC&CC. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PC&CC được tăng cường, phong trào quần chúng tham gia PC&CC được duy trì và đẩy mạnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

ÔNG TRẦN THANH LIÊM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH: Tiếp tục phát huy phong trào toàn dân PC&CC

Phòng trào toàn dân PC&CC với phương châm “4 tại chỗ” là rất thiết thực, góp phần rất lớn trong công tác PC&CC. Cảnh sát PC&CC tỉnh cần tiếp tục phát huy phong trào này gắn với việc thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập tình huống sát với thực tế để chủ động xử lý kịp thời khi tình huống cháy xảy ra.

ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN SƠN, GIÁM ĐỐC CẢNH SÁT PC&CC TỈNH: Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân xuất sắc

Khi cháy xảy ra, dù lực lượng có mạnh đến đâu, phương tiện có hiện đại như thế nào thì thiệt hại vẫn không lường hết được! Việc phòng ngừa có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác PC&CC. Với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PC&CC phải được động viên, khen thưởng kịp thời…

 DUY CHÍ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter