Nhiều điểm mới trong Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Cập nhật: 10-08-2018 | 07:57:26

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND về việc chỉnh sửa, bổ sung một số quy định trong Quyết định số 22/2017/ QĐ-UBND của UBND tỉnh (gọi tắt là Quyết định 19). Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, xung quanh nội dung quyết định này.

 

 Người dân làm thủ tục liên quan tới đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Ảnh: XUÂN VĨ

 - Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 19. Theo ông, vì sao phải sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2017/QĐ-UBND bằng Quyết định 19?

- Ngày 29-9-2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6 -1-2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, tại Khoản 13, Điều 6 có quy định trường hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai được Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền ký cấp Giấy chứng nhận theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Ngày 16-3-2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số 300/ STP-XDKT về việc có ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, theo đó đề nghị xây dựng Quyết định điều chỉnh Quyết định số 22/2017/ QĐ-UBND ngày 30-8-2017 của UBND tỉnh là cần thiết và có cơ sở pháp lý, đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành. Do vậy, việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2017/ QĐ-UBND là phù hợp với tình hình thực tế.

- Xin ông cho biết những điểm mới trong Quyết định 19?

- Điểm mới của Quyết định 19 là Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam và được sử dụng dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường đối với một số trường hợp, cụ thể như:

Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trọn thửa đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận trừ các trường hợp: Không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền trọn thửa đất trước ngày 1-7-2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định; không thu hồi được giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo quy định chuyển quyền trọn thửa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận.

Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các Điểm a, b, e, g, h, l, m, n và r, Khoản 1, Điều 17 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Quyết định 19 quy định cụ thể nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất cũng có một số điểm mới. Cụ thể, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi có đất, tài sản gắn liền với đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam: Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện thì nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do UBND cấp huyện bố trí. Đối với các thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp còn lại thì nhân sự tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí.

Quyết định 19 quy định thêm thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đối với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Quy định cụ thể thời gian xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế (đối với thửa đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở theo quy định). Theo đó, trường hợp không có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp không quá 5 ngày; trường hợp có khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp không quá 3 ngày.

Trường hợp đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra thực tế sử dụng đất (trước đây là gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận, niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ) theo Thông báo kết luận số 26/TB-TCQLĐĐ ngày 2-12-2017 của Tổng cục Quản lý đất đai về thi hành Luật Đất đai tại tỉnh Bình Dương.

- Thưa ông, việc triển khai Quyết định 19 được thực hiện như thế nào?

- Ngày 17-7-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị, thành phố, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố để triển khai Quyết định 19. Quyết định 19 có hiệu lực từ ngày 1-8-2018.  

XUÂN VĨ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter