Nhiều quy định mới về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cập nhật: 27-02-2014 | 00:00:00
Rất nhiều quy định quan trọng được bổ sung trong Luật Đất đai năm 2013 phù hợp với cuộc sống hiện đại, nhằm bảo đảm tính đặc thù, liên kết các vùng kinh tế - xã hội… Quy định đầy đủ, rõ ràng, đúng nguyên tắc Cụ thể như Điều 35 quy định rõ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế - xã hội; xử lý tốt mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của địa phương; khắc phục một cách cơ bản những bất cập trong mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành trong pháp luật về đất đai hiện hành. Trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất không còn quy hoạch sử dụng đất cấp xã; bổ sung quy hoạch đất an ninh và quy hoạch đất quốc phòng - điều 36 và thay đổi thời gian lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là hàng năm (trước đây là 5 năm) - điều 37. Luật quy định đầy đủ, rõ ràng căn cứ và nội dung lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp, từng ngành (từ điều 38 đến điều 41). Thông qua đó, quy định thực hiện phân bổ chỉ tiêu các loại đất theo từng cấp quy hoạch để vừa bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học, vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của từng cấp; đồng thời quy định lồng nội dung quy hoạch sử dụng đất của các vùng kinh tế - xã hội vào quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất chi tiết của cấp xã vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhằm tăng tính liên kết giữa các tỉnh, liên kết giữa các vùng, đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Ngoài ra, luật còn quy định cụ thể căn cứ và nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, của các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư - khoản 3 và khoản 4 điều 40; phải lấy ý kiến nhân dân, trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất đối với tất cả các cấp nhằm tăng cường hơn tính công khai, dân chủ; bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch, đồng thời khắc phục được tình trạng công trình, dự án đã được đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhưng không triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch - điều 43. Giao đất, cho thuê đất phải dựa vào kế hoạch sử dụng đất Trong chương V, điều 52 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải dựa vào Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp giao đất, cho thuê đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để sử dụng vào mục đích khác thì ngoài các căn cứ trên còn phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Luật Đất đai năm 2013 quy định thu hẹp các trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (điều 54 quy định 5 trường hợp); giao đất có thu tiền sử dụng đất (điều 55 quy định 4 trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, như hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế liên doanh được giao đất để thực hiện các dự án đầu tư nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; tổ chức kinh tế được giao đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có mục đích kinh doanh); các trường hợp còn lại phải thuê đất - điều 56. Ngoài ra, điều 58 quy định điều kiện người được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án, ký quỹ thực hiện dự án đầu tư và không vi phạm quy định pháp luật về đất đai…  M.H  
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter