Những nỗ lực giảm nghèo bền vững

Cập nhật: 17-12-2013 | 00:00:00

Kỳ 2: Các giải pháp đột phá

 Đầu năm 2014, Bình Dương thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn mới. Kế thừa và phát huy những thành quả công tác giảm nghèo, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo trong giai đoạn mới, Bình Dương cần có nhiều giải pháp đồng bộ để giúp hộ nghèo vươn lên, thoát nghèo bền vững…  

Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho hộ nghèo ở phường Phú Lợi (TP.TDM) vay vốn làm ăn

Nguyện vọng của hộ nghèo

Áp dụng theo chuẩn nghèo, hộ nghèo mới thì Bình Dương có khoảng 12.174 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,30% và có khoảng 12.575 hộ cận nghèo, tỷ lệ khoảng 5,48%. Trong những ngày cuối năm, có dịp tiếp xúc, một số hộ nghèo, cận nghèo nêu một số tâm tư, nguyện vọng mong các cấp có sự quan tâm hỗ trợ để giúp đỡ họ. Tại xã An Tây (huyện Bến Cát), hộ nghèo đề nghị khi đau ốm cho họ được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100% chứ không phải cùng chi trả 5% như hiện nay, bởi đã là hộ nghèo thì họ không có tiền để thanh toán trong lúc bệnh tật. Bà con hộ nghèo nơi đây cũng mong Nhà nước có chính sách bảo lưu BHYT dài hạn thêm nữa chứ 2 năm thì quá ngắn. Một hộ nghèo của xã Bạch Đằng (huyện Tân Uyên), bác Nguyễn Văn Út có ý kiến về các nguồn vay vốn ưu đãi, như: vốn hộ nghèo, vốn giải quyết việc làm, vốn nước sạch - vệ sinh môi trường, vốn sinh viên cần tăng thêm thời hạn vay. Duy trì các chính sách thực hiện miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo và hộ cận nghèo là nguyện vọng của bác Nguyễn Văn Đông (xã Bạch Đằng). Một số hộ nghèo ở những huyện, thị, thành phố cũng có ý kiến đề nghị lãnh đạo các ngành cấp trên hướng dẫn, giúp đỡ về giải quyết việc làm, kỹ thuật trồng cây, vật nuôi chuyên canh cho phù hợp với đất đai của địa phương, mô hình khuyến nông, khuyến ngư; mở lớp dạy nghề phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như dạy nghề, cạo mủ cao su; nâng mức vốn vay cho các hộ nghèo và thời gian, không lãi suất và lãi suất thấp. Chương trình dạy nghề miễn phí dành cho hộ cận nghèo, lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ thể hiện sự quan tâm đầu tư từ Nhà nước nhưng trong thực tế vẫn còn gặp khó khăn, hiệu quả chưa cao, Do vậy cần những biện pháp bổ sung có tính khả thi về chương trình này.

Tiếp tục hỗ trợ người nghèo

Chương trình giảm nghèo ở Bình Dương chuẩn bị đi vào giai đoạn mới, nhiều giải pháp được đặt ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Để tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2014-2015 có hiệu quả, Bình Dương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo tiếp cận với các dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản một cách bình đẳng, để họ tự lực vươn lên, cải thiện cơ bản cuộc sống. Để thực hiện được mục tiêu này, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh đưa ra những giải pháp thực hiện, như: Tập trung, tạo cơ hội cho người thuộc hộ nghèo được tiếp cận với tín dụng ưu đãi của chương trình, đặc biệt chủ hộ nghèo là nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo có người khuyết tật; hộ nghèo là thanh niên, hộ nghèo có học sinh, sinh viên đang đi học… Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn. Giúp đỡ tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế, nhất là khi ốm đau được thuận tiện dễ dàng, cụ thể nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Tiếp tục tạo điều kiện cho con em thuộc hộ nghèo được đến trường học tập như các trẻ em khác, với nội dung: Miễn toàn bộ học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường cho học sinh là con em hộ nghèo, hộ nghèo dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành đối với các cấp học và bậc học phải đóng học phí. Trợ giúp lao động thuộc hộ nghèo có được tay nghề cần thiết thông qua các hình thức, khóa dạy nghề ngắn hạn và tạo cho họ có việc làm ổn định góp phần giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ hộ nghèo về cách làm kinh tế gia đình để họ biết xây dựng kế hoạch và bố trí sản xuất hợp lý trên cơ sở áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh NINH QUỐC BÌNH: Tăng cường dạy nghề, tạo việc làm cho hộ nghèo

Chương trình mục tiêu giảm nghèo ở Bình Dương đã đi vào giai đoạn mới, nhiều giải pháp được đặt ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó, chúng tôi sẽ thực hiện nhất quán quan điểm, phương châm của Đảng ta: Phát triển kinh tế gắn liền với giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội; kêu gọi truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và ý thức trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng mô hình nông thôn mới; duy trì ổn định phát huy hệ thống tổ chức cán bộ chuyên trách giảm nghèo ở xã, phường; tăng cường tiếp xúc, kiểm tra, giúp đỡ kịp thời những hộ nghèo phát sinh…

Bên cạnh các giải pháp giúp vốn, tương trợ, sự giúp sức của các đoàn thể, vấn đề tạo thêm công ăn việc làm sẽ góp phần giúp hộ nghèo vươn lên bền vững. Vì thế, tăng cường mở thêm các lớp dạy nghề hơn nữa, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII vừa thông qua Nghị quyết Phê chuẩn quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh giai đoạn 2014-2015. Dự kiến thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn mới, mỗi năm Bình Dương sẽ phấn đấu giảm từ 1,5 - 2% tỷ lệ hộ nghèo, như vậy đến cuối năm 2015 Bình Dương cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới.

- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, huyện Phú Giáo TRẦN VĂN HOÀNG: Tạo điều kiện để hộ nghèo tiếp cận chính sách ưu đãi

Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, trong năm 2014 chúng tôi đề ra định hướng chung là giảm hộ nghèo, giải quyết việc làm giúp cho hộ nghèo không tái nghèo, phát triển kinh tế gia đình vững chắc, tạo điều kiện để họ tiếp cận được các chính sách ưu đãi về vốn, chính sách xã hội về y tế, giáo dục, giải quyết việc làm; phân công rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong BCN phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể nhằm thực hiện tốt hơn nữa tính đồng bộ trong chính sách lồng ghép của các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh; thường xuyên tổ chức huy động các nguồn vốn, nguồn lực, tiềm năng có sẵn ở địa phương chủ yếu tập trung vào các giải pháp giải quyết việc làm, huy động vốn... Song song đó là củng cố chất lượng hoạt động của các tổ tín dụng, tổ tiết kiệm, tổ tín chấp cho vay với mức quy định cho các hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo và khuyến khích các hình thức tín dụng, tiết kiệm cho vay không tính lãi của các ban ngành, đoàn thể như: MTTQ, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên...

- Phó Chủ tịch UBND xã An Tây, huyện Bến Cát TRẦN TRUNG THÀNH: Vận động nhân dân giúp hộ nghèo cùng nhau phát triển kinh tế

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo trong giai đoạn mới là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tập trung toàn bộ nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; phối hợp tỉnh, huyện chuyển giao khoa học kỹ thuật như trồng trọt, chăn nuôi, một số ngành buôn bán nhỏ… nâng cao trình độ kỹ thuật cho người nghèo biết cách làm ăn gắn với giải pháp tạo vốn, bảo đảm cho hộ nghèo tự tin, chủ động làm ăn sinh lợi; tiếp nhận các nguồn vốn của trên cho hộ nghèo vay khi có nhu cầu; đồng thời vận động nhân dân giúp đỡ hộ nghèo cùng nhau phát triển kinh tế thông qua các hoạt động của đoàn thể như cho mượn vốn, cây con giống... tạo điều kiện cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đây, xã An Tây cũng kiến nghị tỉnh, huyện mở lớp tập huấn công tác giảm nghèo cho Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo xã. Trong những hộ nghèo thuộc đoàn thể nào, đề nghị đoàn thể đó theo dõi giúp đỡ hướng dẫn cách làm ăn để họ vươn lên thoát nghèo.

TƯỜNG VY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter