Những quy định mới về thủ tục thi hành án dân sự

Cập nhật: 30-10-2013 | 00:00:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) về thủ tục THADS. Hiệu lực từ ngày 1-12-2013. Một số bổ sung, sửa đổi đáng chú ý:+ Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 4. Nhận đơn yêu cầu THA: (1). Việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải thực hiện ngay sau khi nhận được đơn. (2). Đơn yêu cầu THA phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật THADS. Trường hợp đơn yêu cầu THA không có đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc không nêu rõ thông tin về điều kiện THA của người phải THA nhưng không yêu cầu xác minh thì cơ quan THA dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu cầu THA trước khi ra quyết định THA. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được THA không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung quy định tại Điều 31 Luật THADS thì cơ quan THADS không thụ lý đơn yêu cầu THA và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. (3). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu có căn cứ từ chối nhận đơn yêu cầu THA, cơ quan THADS phải gửi văn bản thông báo cho đương sự biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do”.  + Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 4. Nhận đơn yêu cầu THA: (1). Việc cấp hoặc gửi bằng đường bưu điện giấy biên nhận cho người nộp đơn phải thực hiện ngay sau khi nhận được đơn. (2). Đơn yêu cầu THA phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật THADS. Trường hợp đơn yêu cầu THA không có đầy đủ các nội dung theo quy định hoặc không nêu rõ thông tin về điều kiện THA của người phải THA nhưng không yêu cầu xác minh thì cơ quan THA dân sự thông báo để đương sự bổ sung nội dung đơn yêu cầu THA trước khi ra quyết định THA. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu người được THA không bổ sung hoặc bổ sung không đúng nội dung quy định tại Điều 31 Luật THADS thì cơ quan THADS không thụ lý đơn yêu cầu THA và có văn bản trả lời cho đương sự biết, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. (3). Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu có căn cứ từ chối nhận đơn yêu cầu THA, cơ quan THADS phải gửi văn bản thông báo cho đương sự biết về việc từ chối nhận đơn và nêu rõ lý do”. + Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 5. Ra quyết định THA: (1). Thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA chung cho các khoản thuộc diện chủ động thi hành trong một bản án, quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 của điều này. (2). Trường hợp trong một bản án, quyết định có các khoản chủ động về trả lại tiền, tài sản thì đối với mỗi người được THA, thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA đối với các khoản đó. (3). Trường hợp trong một bản án, quyết định có nhiều người phải thi hành nhiều khoản chủ động khác nhau thì đối với mỗi người phải THA, thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA chung cho các khoản thuộc diện chủ động THA mà người đó phải thi hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của điều này. (4). Trường hợp thi hành quyền, nghĩa vụ liên đới thì thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA chung cho những người có quyền, nghĩa vụ liên đới. (5). Thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA cho mỗi đơn yêu cầu THA. Trường hợp trong bản án, quyết định có một người phải THA cho nhiều người được THA và các đương sự nộp đơn yêu cầu THA vào cùng thời điểm thì thủ trưởng cơ quan THADS ra một quyết định THA chung cho nhiều đơn yêu cầu. Trường hợp nhiều người được nhận một tài sản cụ thể theo bản án, quyết định, nhưng chỉ có một số người có đơn yêu cầu THA thì thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định THA đối với những người đã có đơn yêu cầu, đồng thời thông báo cho những người được thi hành khác theo bản án, quyết định đó biết để làm đơn yêu cầu, THA trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo. Hết thời hạn trên, nếu người được thông báo không yêu cầu THA thì chấp hành viên tổ chức giao tài sản cho người đã có đơn yêu cầu THA để quản lý. Quyền và lợi ích hợp pháp của những người được THA đối với tài sản đó được giải quyết theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. (6). Trường hợp sau khi trừ đi thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà thời hiệu yêu cầu THA vẫn còn thì thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu THA; trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định khôi phục thời hiệu yêu cầu THA, thủ trưởng cơ quan THADS phải ra quyết định THA. Trường hợp đã hết thời hiệu yêu cầu THA thì cơ quan THADS từ chối nhận đơn yêu cầu THA theo quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định này. Trường hợp đã ra quyết định THA mà thời hiệu yêu cầu THA đã hết thì thủ trưởng cơ quan THADS ra quyết định thu hồi quyết định THA đã ban hành, Người có lỗi trong việc ra quyết định THA đối với bản án, quyết định đã hết thời hiệu yêu cầu THA phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.MINH CHÂU
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter