Ông Phạm Xuân Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở TN-MT: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp không phải làm bất cứ thủ tục nào cho đến khi Luật Đất đai 2003 sửa đổi

Cập nhật: 14-11-2013 | 00:00:00

- Ông vui lòng cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?

- Việc tiếp tục sử dụng, gia hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003 và khoản 1 Điều 34 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn sử dụng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 4, 7, 8 và 11 Điều 38 của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, ngày 21-6-2013, Quốc hội khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 quy định việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, của hộ gia đình, cá nhân, cụ thể là khi hết thời hạn sử dụng, Nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai số 13/2003/QH11; hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực thi hành, khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của Luật Đất đai (sửa đổi).

- Làm thế nào để hộ gia đình, cá nhân kéo dài thời hạn sử dụng đất, thưa ông?

- Tại Điều 3 của Nghị định số 126/2013/NĐ-CP ngày 15-10-2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21-6- 2013 của Quốc hội khóa XIII quy định việc thực hiện các quyền của hộ gia đình, cá nhân được kéo dài thời hạn sử dụng đất. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được kéo dài thời hạn sử dụng đất theo quy định của nghị định này thì được thực hiện các quyền theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Trình tự, thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Đồng thời, tại Công văn số 4167/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18-10- 2013, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có ý kiến là quán triệt UBND các cấp huyện, xã, các cơ quan chuyên môn trực thuộc và các tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết số 49/2013/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 126/2013/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho người dân yên tâm, khi hết hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối sẽ được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật Đất đai năm 2003 sửa đổi có hiệu lực thi hành sẽ thực hiện theo quy định của Luật Đất đai sửa đổi mà không phải làm bất cứ thủ tục gì, trừ trường hợp Nhà nước có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch sử dụng đất hoặc do vi phạm pháp luật đất đai.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối đã hết hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất có nhu cầu thực hiện các quyền của người sử dụng đất thì đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được xác nhận vào trang 4 của giấy chứng nhận: “Thời hạn sử dụng đất xác định theo Luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành và được tính từ ngày .../.../...” (ghi ngày hết hạn trên giấy chứng nhận cũ đã cấp). Ngoài ra, tại Công văn số 2990/UBND-KTN ngày 8-10-2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 49/2013/QH13 yêu cầu UBND các huyện, thị, thành phố; các sở, ngành có liên quan, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Dương chỉ đạo cho các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc thực hiện tinh thần Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21-6-2013 của Quốc hội đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không được cản trở hoặc hạn chế quyền hạn của người sử dụng đất gây dư luận không tốt trong nhân dân.

- Xin cám ơn ông!

M.H (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter