Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm

Cập nhật: 12-07-2018 | 20:03:07

Hôm qua (12-7), tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình các ý kiến đóng góp của ĐB HĐND tỉnh và trình bày một số giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

Tập trung giải ngân đầu tư công

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm cho biết, cũng như những năm gần đây, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tương đối thấp ở những tháng đầu năm, đến ngày 30-6-2018, giá trị giải ngân chỉ đạt 24,1% kế hoạch năm. Về các nguyên nhân chủ yếu, đa số các dự án mới lựa chọn nhà thầu, đã tạm ứng hợp đồng trong quý IV-2017 và đang tập trung thực hiện để có khối lượng hoàn ứng; một số dự án được bố trí vốn lớn còn vướng mắc trong đền bù, một số trường hợp khiếu nại phải thực hiện theo trình tự; chủ đầu tư một số dự án chưa tập trung quyết liệt từ khâu chuẩn bị đầu tư đến đấu thầu; tư vấn lập dự án còn kém chất lượng, phải điều chỉnh nhiều lần; phối hợp giữa chủ đầu tư với các đơn vị liên quan đôi lúc chưa chặt chẽ.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 phù hợp theo khả năng cân đối nguồn vốn và tình hình triển khai thực hiện dự án. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án đến 30-9-2018 giải ngân dưới 50% mà chủ đầu tư không giải trình được lý do sẽ điều chuyển vốn, cương quyết cắt giảm vốn đối với các dự án vi phạm. UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương cần tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định, quyết định đầu tư theo phân cấp; đồng thời giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát các dự án, công trình, năng lực của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương của các đơn vị, địa phương có liên quan.

Nói về tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, ông Trần Thanh Liêm cho biết, theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, có 49 dự án được xác định thuộc danh mục công trình trọng điểm, với tổng vốn bố trí là 3.159 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến 30-6 là 496 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch; trong đó có 17 dự án chậm tiến độ, gồm 11 dự án chưa giải ngân và 6 dự án tỷ lệ giải ngân dưới 5% kế hoạch. Hầu hết các dự án trọng điểm triển khai chậm cũng do các nguyên nhân nêu trên. UBND tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại trong từng khâu, giai đoạn của từng dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư

Giải trình trước kỳ họp thứ 7, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bên cạnh quan tâm thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tỉnh luôn tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) trong nước khởi nghiệp. Từ đầu năm 2016 đến nay có 12.500 lượt DN đăng ký mới và hơn 2.300 lượt DN tăng vốn với tổng số vốn hơn 100 ngàn tỷ đồng (trung bình có 4.500 DN đăng ký mới/năm).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; quyết liệt thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí cho DN; gặp gỡ hiệp hội ngành hàng, hiệp hội DN để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình kinh doanh, liên kết sản xuất, tìm kiếm thị trường; xây dựng chính sách, khu, cụm công nghiệp hỗ trợ, phục vụ cho các DN nhỏ và vừa; tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành DN; kịp thời tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN; tổ chức các lớp tập huấn nhằm trang bị những kiến thức nền tảng về hệ sinh thái khởi nghiệp, năng lực quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tạm dừng và ngưng cấp phép thăm dò khai thác cát

Về lĩnh vực giao thông - vận tải, ông Trần Thanh Liêm cũng đã làm rõ thêm một số nội dung như công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông còn gặp khó khăn, nhất là nguồn vốn. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020, tỉnh đã quan tâm ưu tiên nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng giao thông và thoát nước. Đây là nỗ lực lớn của tỉnh trong điều kiện nguồn vốn cho đầu tư còn nhiều khó khăn. Đối với các dự án đang thi công dở dang, chậm tiến độ, chưa đồng bộ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, về chủ trương chung, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, sở, ngành thực hiện rà soát toàn diện các dự án, công trình đang thi công dở dang, xem xét xử lý dứt điểm những đoạn, điểm còn vướng mắc chưa hoàn chỉnh,... nhằm hoàn thiện đồng bộ dự án. Một số tuyến đường do Trung ương quản lý, tỉnh có kế hoạch làm việc với các đơn vị chủ quản để kiến nghị, đẩy nhanh tiến độ. Đối với phương tiện vận tải quá tải trọng làm hư hỏng các tuyến đường, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh đã tạm dừng và ngưng cấp phép thăm dò khai thác cát trên 4 con sông qua địa bàn tỉnh; giao Công an tỉnh, Sở Giao thông -Vận tải bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra các bến, bãi khai thác cát, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng quá trọng tải quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các mỏ, khu vực có khoáng sản, thành lập đoàn kiểm tra đột xuất, đã phát hiện xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó, từng bước đưa các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản đi vào nề nếp.

Xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về môi trường

Nói về xử lý các cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là sản xuất, chế biến mủ cao su và chăn nuôi xả thải vào suối Bến Ván (đổ ra sông Thị Tính), Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có chủ trương hạn chế thu hút đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, hạn chế thu hút ngành nghề phát sinh nhiều chất thải, ngành nghề ô nhiễm, độc hại; chỉ đạo tăng cường việc kiểm soát xả thải của các DN thông qua hệ thống quan trắc tự động; vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung các khu công nghiệp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, cộng đồng DN...; phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực thực hiện các đề án bảo vệ môi trường; song song đó, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm nên đã cơ bản kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở một số khu vực như phản ánh của cử tri và ĐB. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lấy mẫu nước thải định kỳ và đột xuất; xử phạt vi phạm hành chính đối với các DN; yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động… Đến nay, qua kiểm tra, hầu hết nước thải đạt quy chuẩn môi trường, tuy nhiên vẫn còn một vài thời điểm vượt quy chuẩn nhưng mức độ không nhiều. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến thanh, kiểm tra và kiên quyết xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm, vi phạm kéo dài, đình chỉ hoạt động đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng; hạn chế thu hút mới, không cấp phép tăng quy mô khi DN chưa có giải pháp về môi trường; chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xây dựng dự án nạo vét và mở rộng suối Bến Ván để tăng lưu lượng dòng chảy.

Cùng với các vấn đề cử tri và ĐB quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh còn trả lời về việc giải quyết bố trí tái định cư cho người dân thuộc dự án khu dân cư Định Hòa, dự án Thế kỷ 21; việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cho cơ sở vật chất và cải thiện thái độ phục vụ của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh; về tuyển dụng, thuyên chuyển công tác viên chức ngành giáo dục năm học 2018-2019; về phát triển khoa học công nghệ và các vấn đề về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy...

 HỒ VĂN - CAO SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter