Phải đột phá trong lý luận để góp phần hoạch định đường lối

Cập nhật: 01-01-2013 | 00:00:00

Sáng 31-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Thường trực Hội đồng đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết quả công tác trong năm 2012.

Nổi bật là chất lượng tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận đã được nâng lên rõ rệt; đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề tài trong Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011- 2015; tổ chức thành công 5 cuộc hội thảo quốc tế về lý luận với các đảng bạn; đấu tranh lý luận bước đầu có những chuyển biến tích cực; chủ động xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án tổng kết lý luận – thực tiễn 30 năm đổi mới; tích cực chuẩn bị 12 chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI…

  Toàn cảnh buổi làm việcTrong năm 2013, Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục bám sát Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nâng cao rõ rệt chất lượng tư vấn việc kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 (vòng 2); tổng kết 30 năm đổi mới; chuẩn bị văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng; phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chiến lược bảo vệ Tổ quốc; đôn đốc các đề tài đảm bảo tiến độ, chất lượng nghiên cứu; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng. lý luận; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các Tiểu ban, các kỳ họp của Hội đồng.

Các đại biểu đã báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số nội dung và nhận thức mới trong công tác nghiên cứu về vấn đề sở hữu; chế độ phân phối đảm bảo sự công bằng; đảng cầm quyền; mô hình phát triển, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước; xu thế thời đại, vấn đề dân tộc trong các mối quan hệ quốc tế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương những công việc mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã làm được trong năm 2012 vừa kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, thiết lập các mối quan hệ vừa triển khai công việc chuyên môn đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Bước sang năm 2013- năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội XI, Tổng Bí thư nhận định nhiệm vụ của Hội đồng sẽ lớn hơn, nặng nề hơn, trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới phức tạp, lý luận đang đứng trước rất nhiều cái mới đặt ra.

Do đó, Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương nhận thức rất sâu sắc, nắm rất chắc chức năng, nhiệm vụ cũng như bám sát các kết luận những buổi làm việc trước. Nghiên cứu ở đây vừa mang tính cơ bản vừa là “nghiên cứu lý luận chính trị, làm cơ sở để Trung ương hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối, chính sách, tiếp tục hoàn thiện Cương lĩnh, Chiến lược”. Việc nghiên cứu phải gắn liền với Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp phục vụ cho công tác lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Tổng Bí thư đây là điểm mới trong hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

Tổng Bí thư khẳng định một lần nữa hiệu quả công tác của Hội đồng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của Hội đồng phải được thể hiện qua các sản phẩm cụ thể với chất lượng cao nhất.

Tổng Bí thư yêu cầu cứ 6 tháng một lần Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ làm việc và báo cáo với Tổng Bí thư những kết quả nghiên cứu; dựa trên cơ sở Cương lĩnh và Chiến lược để xem có bước tiến gì mới về lý luận.

Tổng Bí thư nhắc nhở Hội đồng tiếp tục triển khai tích cực những đề tài nghiên cứu để đảm bảo đúng tiến độ. Bên cạnh đó phải nâng cao chất lượng thẩm định các vấn đề khi Trung ương và Bộ Chính trị giao

Nhất trí với những nhiệm vụ mà Hội đồng Lý luận Trung ương đề ra trong năm 2013, Tổng Bí thư đề nghị chú trọng nghiên cứu kỹ càng và sâu sắc hơn nữa một vấn đề lớn là mối quan hệ giữa phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; chuẩn bị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ; huy động và khai thác lực lượng nghiên cứu khoa học tại các Học viện, Viện Khoa học, các Trường đại học; tăng cường chất lượng phối hợp với các Bộ, ban, ngành; trên tinh thần dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Hội đồng Lý luận Trung ương với khí thế mới sẽ làm được những việc mang tính bản lề và những kết quả mang tính bản lề trong năm 2013, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Theo VOV)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter