Hỏi - Đáp pháp luật

Người lao động (LĐ), không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng LĐ có phải chi trả thêm

Tôi là con của liệt sĩ và hiện đang có tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tôi đã làm đơn khởi kiện ra tòa án và tòa án đã thụ lý

Trường hợp nào cơ quan chức năng có quyền thu hồi hoặc tạm giữ thẻ căn cước công dân?

Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề để làm việc cho mình, thì có phải đăng ký hoạt động dạy nghề và có được thu học phí không?

Hỏi: Theo quy định của pháp luật thì thời gian đào tạo trình độ trung cấp là bao lâu?

Điều 16 Bộ luật Lao động quy định: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản

Hỏi: Người lao động bị tai nạn phải hội đủ những điều kiện gì mới được hưởng chế độ?

Chồng tôi tham gia kháng chiến chống Pháp bị thương ở chiến trường và về nghỉ thương binh theo mức 62% tỷ lệ thương tật kể từ ngày 1-12-1988.

Tạm đình chỉ công việc của người lao động

Tôi muốn nhận cháu ruột làm con nuôi (cháu gọi tôi bằng dì), hiện nay bé được 3 tuổi. Tôi cần phải liên hệ đến cơ quan nào để làm thủ tục nhận nuôi con nuôi, hồ sơ gồm những giấy tờ gì

Hỏi-đáp pháp luật ngày 27-6

Hỏi: Thẻ căn cước công dân có giá trị như thế nào và được sử dụng ra sao? Bao lâu phải đổi thẻ căn cước?

Quay lên trên free html hit counter