Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật: 11-01-2019 | 08:39:03

Sáng 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận (CTDV) và Năm dân vận chính quyền 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương và địa phương. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Nam (giữa) , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và Năm dân vận chính quyền 2018 tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Bộ phận một cửa UBND TX.Dĩ An tận tình hướng dẫn người dân đến thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: NGỌC THANH

Tạo sự đồng thuận

Báo cáo kết quả CTDV năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương trình bày cho thấy, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, CTDV đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 và quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý; quan tâm lợi ích thiết thực và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường chỉ đạo, triển khai “Năm dân vận chính quyền”, tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về CTDV được quan tâm.

Những kết quả quan trọng trong CTDV đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh

Theo đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CTDV; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả CTDV chính quyền, cơ quan hành chính Nhà nước được nâng lên.

Kết quả nổi bật của “Năm dân vận chính quyền” 2018 đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống của nhân dân được nâng lên. Công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về CTDV được triển khai tích cực và khá đồng bộ; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện đúng chính sách, pháp luật. Các cấp chính quyền đã tập trung thực hiện có hiệu quả hơn việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, tăng cường tiếp dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay ở cơ sở; đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hạn chế phát sinh các điểm “nóng”. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, hoạt động của chính quyền và cơ quan hành chính Nhà nước các cấp hiệu lực, hiệu quả; tính công khai, minh bạch được nâng lên; dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giám sát cán bộ, công chức.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tưởng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, CTDV, nhất là dân vận chính quyền đã được các cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp tăng cường. Niềm tin xã hội, niềm tin trong nhân dân ngày càng được củng cố. Bước sang năm 2019, hành trang lớn nhất không chỉ là con số, chỉ số đã đạt được năm 2018 mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và cả sự đồng bộ giữa tư duy với hành động, giữa Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý không được chủ quan với những kết quả bước đầu mà phải thấy được những hạn chế để làm tốt hơn CTDV, phục vụ nhân dân. Theo Thủ tướng, các vấn đề cần quan tâm đó là tình trạng khiếu kiện đông người phức tạp, một bộ phận cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với người dân. Từ tình hình đó, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đại diện Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền trong Chương trình 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP nhằm góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

CAO SƠN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter